SPESIALGLIMT

Interiør. En mann i arbeid. Røyking av brisling ca. 1924. Foto: Atelier KK (ubb-kk-n-273-014)

Mystiske interiør – en tidsreise til Bergens indre

Fotografiene til Knud Knudsens etterfølgere som nå digitaliseres på Billedsamlingen viser en stor variasjon i Bergens historie fra forrige århundre.

Publisert Sist oppdatert

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

Mens Knud Knudsen viet store deler av sitt fotografiske virke på 1800-tallet til den da nye turistnæringen, måtte etterfølgerne i Atelier KK utvikle flere ben å stå på. Det har gitt oss et rikt arkiv med dokumentasjon av store deler av Bergens kultur- og bedriftshistorie fra 1900-1970. På Billedsamlingen er vi i ferd med å digitalisere dette arkivet, og har pr. i dag kommet gjennom ca ¼ av materialet. Etter den første delen å dømme, kan vi se frem til mange spennende billed-år.

Vi vet lite om hvem som fotograferte, eller hvor mange fotografer som var ansatt under det nokså anonymiserende bedriftsnavnet Atelier KK. Vi vet bare at det må ha vært en del fotografer og annen stab i bedriften, og at Knudsens nevø Knut Digranes overtok i 1898. I og med at ingen av bildene er signert med fotografens navn, blir selskapet Atelier KK stående i historien som skaper til disse bildene.

For denne anledningen har jeg valgt ut Atelier KKs interiørbilder (hovedsakelig fra 1900-1945), da de gir et lite og representativt utsnitt av variasjonen i oppdragene: Her er alt fra arbeidsliv og bedrifter, kunst, borgerskapets hjem, arkitektur, cruiseturisme, forgangne kaféer og kontor, skoler, sykehus og asyl, og alle forskjellige fabrikkene som før fantes i Bergen. I tillegg viser denne samlingen uvanlige sider av Bergen, som da Lille Lungegårdsvann en liten stund ble forvandlet til et mini-Venezia, eller da det ble bygget biler i byen.

De mange interiørbildene er særdeles spennende eksempler på én liten side av Bergens historie, siden de gir oss innblikk i noe som ellers var skjult for folk flest. Bildene fra innsiden av de mange bygningene huser en rekke historier, kulturer, stilepoker og mennesker – og til dels forsvunne steder. Disse fotografiene gir oss en mulighet til å foreta en indre historisk rundtur bak byens dører.

Her har jeg altså valgt ut noen få av de mest interessante - det finnes over 3000 flere interiørfotografier tatt av Atelier KK her.

Fra A/S Ditlef Martens Brødfabrikk og Konditori. Brødvarer pakkes i kasser. 1918. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-179-009)
Interiør fra garasjen til Garage-kompagniet A/S, 1918-1920. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-183-019)
Nordenfjeldske Dampskipsselskap, ødeleggelser etter andre verdenskrig - eksplosjonsulykken 20.04.1944. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-426-079)
Kontorlandskap hos Bergens Kreditbank A/S, 20.09.1920. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-187-008)
Interiør fra A/S Norsk Valseverk, 18.12.1917. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-218-022)
Interiør fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik, 1916. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-225-036)
Interiør fra verkstedet til Bergens Automobil-Compagni A/S, 1920-1922. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-226-007)
Interiør fra Eggcentralen, 1924. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-266-014)
Interiør fra Telegrafbygningen. Ekspedisjonshall og skranker. 1927-1928. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-296-020)
Møllendals Sindsykeasyl. Interiør fra en post/soverom med senger ca. 1925. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-287-026)
Torvet 1. K. Hestenes Gullsmedforretning, 1918-1922. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-175-014)
Interiør med store skader. Trolig en brann forårsaket av lampe/elektrisk anlegg. Oppdragsgiver: Bergen politikammer. Ca 1920. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-316-003)
Interiør, stue fra Villaveien 10, 1920-1922. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-251-067)
Begravelse i Møllendal kapell. Oppdragsgiver: Tysk konsulat. 1940-1945. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-408-074)
Fiskeforhandler, trolig fra Kvinge & Co sine lokaler i Gullskogården. 1931-1938. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-410-012)
Børs Café, spise- og dansesalen, 1931. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-n-351-018)
Vinterhage i Hotel Norge, 1900-1910. Foto: Atelier KK, Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket. (ubb-kk-ncn-0019)
Powered by Labrador CMS