SPESIALGLIMT

Utsnitt fra gratulasjonsbrevet UiB mottok fra Københavns Universitet.

UiB 75 år – en institusjon med en lang forhistorie

Nå teller vi ned til festuken hvor vi feirer 75 år med universitet i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

Om én måned er det nøyaktig 75 år siden Kong Haakon la ned grunnsteinen. I år vil hans barnebarn Kong Harald, gjeste byen og delta i feiringen.

Det skal som kjent gå gjetord om en god fest, og festlighetene begynte allerede 9. april i år med en jubileumsforelesning på 75 minutt, på jubileumsdatoen for stortingsvedtaket som var startpunktet for UiBs tidsakse i 1946, og flere arrangement vil det bli!

Som spesialsamling er vi selvsagt glad i historie, og vi trekker linjene enda lengre bakover, for Bergens Museums etablering i 1825 må kunne sies å være opptakten til UiB. Vår første stortingspresident, W.F.K. Christie, var sentral i etableringsarbeidet, sammen med biskop Jacob Neumann. Det er for øvrig førstnevntes portrettstatue vi ser foran Muséplass 1.

Museet holdt i starten til nede ved Lille Lungegårdsvann, og samlingene var mer beslektet med et rarietetskabinett enn vår moderne definisjon av en museumssamling. Christie og hans kollegaer hadde som mål å redde gjenstander, spesielt på Vestlandet, fra å bli tapt for ettertiden, og samlingene økte i omfang både ved gaver og innkjøp.

Ildsjel og lepraforsker Daniel Cornelius Danielssen var, i tillegg til å være stortingsrepresentant, preses for museet fra 1860-årene. Gjennom hans engasjement ble det skaffet midler til Bergens Museums nybygg på Nygårdshøyden, det som i dag utgjør Naturhistorisk Museum. Det monumentale bygget lå ganske alene og sto i kontrast til byens bygårder og mange små trehus.

Paviljongen foran museet ble bygget til åpningen i 1865, til den internasjonale fiskeriutstillingen som fylte alle etasjene. Først i 1868 ble museet åpnet, og da var alle gjenstandene fra det gamle museet ved Lille Lungegårdsvann båret og trillet opp bakken.

Oldsakssamlingen i Oslo ble etablert i 1810, og det gjør Bergens Museum til nesteldst i landet. Til gjengjeld er museumsbygget på Nygårdshøyden landets eldste museumsbygg.

Fridtjof Nansen jobbet også på museet på 1880-tallet, og det var her han utførte sin forskning på slimålens nervesystem som han senere disputerte med. På denne tiden var det en større grad av profesjonalisering som var skjedd på museet, både hvordan det ble arbeidet med gjenstander og hvordan samlingene ble organisert.

Å lede museet mot en universitetsstatus var en tanke som oppsto allerede på 1890-tallet. Etter århundreskiftet ble det holdt akademiske forelesninger på museet, og alt i 1914 ble det opprettet professorater! Samtidig fortsatte det omfattende utredningsarbeidet for fremtidige fakultet og utredningen av aktuelle tomter. Staten satte i 1839 ned en Universitetskomité som først etter krigen fikk sendt inn den ferdige innstillingen Kirke- og Undervisningsdepartementet, og i april 1946 ble det besluttet at Bergen endelig skulle få et universitet!

Powered by Labrador CMS