SPESIALGLIMT

Til venstre, en ung Herman Bang i 1885. I kanten er det skrevet på en hilsen til Octavia Sperati. Til høyre, teaterplakaten som reklamerte for oppsettingen av 8. juni.

Voldsom bergenspremiere på «Gjengangere» i 1885

Det var i 1885 at tredje akt av «Gjengangere» ble fremført på Den Nationale Scene i Bergen. Dette var første gang verket ble satt opp ved en norsk teaterinstitusjon. Sammen med Octavia Sperati, en kjent norsk skuespillerinne som tok rollen som fru Alving, skulle Herman Bang spille sønnen Osvald.

Publisert

AHKR201 - Praksis i arbeidslivet

Denne teksten er resultat av praksisopphold ved Manuskript- og Librarsamlingen i rammen av kurset AHKR201 - Praksis i arbeidslivet.

Herman Bang som Osvald

En voksen Herman Bang. Utsnitt av tegning av N. V. Dorph.

Herman Bangs opptreden som Osvald i Henrik Ibsens skuespill «Gjengangere», har vært et omdiskutert tema i mange år. Stykket, som ble utgitt i 1881, var kontroversielt på grunn av sine realistiske skildringer av alkoholisme, arv og sykdom.

Osvald, sønnen til hovedpersonen i stykket, fru Alving, blir avslørt som syfilis-syk, og hans skjebne har blitt tolket på forskjellige måter. Stykket skildrer hvordan Osvalds sykdom påvirket hans liv og forhold til sin mor, som også var en medvirkende årsak til Osvalds tilstand.

Suksess?

Før Bang kom til Norge, spilte Bang Osvald i Finland. Her ble han hyllet både som forfatter, foredragsholder og som skuespiller. Bangs kontroversielle tolkning av Ibsen-stykket, mottok en god del positiv kritikk fra publikum.

I Bergen ble Bangs tolking av karakteren Osvald derimot ble sett på som både uventet og dramatisk, og med en langt mer eksplosiv stil enn den opprinnelige teksten av Ibsen. Etter oppsettingen ble Bang møtt med mye negativ kritikk både av kritikere og publikum, der mange mente at hans tolkning var for overdrevet og vulgær. Dessuten ble Bang beskylt for å gi Osvald-karakteren en forvrengt og overdreven fremstilling.

Inntektene som «Gjengangere» spilte inn under Herman Bangs opptreden i Bergen, til sammen kr. 678,50. Billettprisene lå mellom kr.1,60-2,00.

En livredd Octavia Sperati

Octavia Sperati, en diva på bergensscenen i mange år. I 1885 skremte Bang henne voldsomt med sin opptreden som Osvald.

Under Bangs opptreden i Bergen, ble spesielt en av hendelsene kraftig kritisert som både voldelig og skremmende. Selv om prøvene hadde vært rolige og greie, ble det ikke slik under forestillingen. Her skremte Bang nemlig Octavia Sperati såpass sterkt med sin voldsomme atferd, at hun løp fra ham i frykt ropte etter hjelp. Bang forfulgte henne visstnok også med ville skrik, og veltet både stoler og skamler. Til slutt rømte Octavia ned i orkesteret. Publikum ble såpass sjokkerte og urolige at de reiste seg. Etter dette ble også scenegardinene lukket igjen. (bilde 4: av Sperati)

Etter oppsettingen mente enkelte at det var Bangs egne personlige erfaringer med sykdom og lidelse som farget tolkningen hans av Osvald-karakteren, og at dette gjorde den mindre troverdig. Bang derimot, hevdet at “Ingen forstår Osvald bedre enn jeg”.

Bang som skuespiller

Det var ikke bare Bangs tolkning av karakteren Osvald som ble kritisert. Også Bangs livsstil var en kilde til kontrovers og kritikk. Homoseksualitet var et tabubelagt tema på den tiden, og Bangs åpenhet om sin seksuelle legning ble møtt både med forakt og motstand fra mange deler av samfunnet.

Senere har imidlertid flere teaterhistorikere pekt på Bangs tolkning som en tidlig form for metodeskuespill, der skuespilleren bruker sine egne personlige erfaringer og følelser for å gi karakteren en mer troverdig og dyptgående fremstilling. (bilde 5: scenebilde gjengangere)

«Gjengangere» har blitt satt opp i Bergen flere ganger. Her, et utsnitt fra oppsettingen i 1890. Foto: Brødrene Larm.

Etterord

Til tross for kritikken, har Bangs opptreden som Osvald fortsatt en viktig plass i teaterhistorien. Den har også bidratt til å forme tolkningen av en av Henrik Ibsens mest kontroversielle og innflytelsesrike verk. Herman Bang døde i Januar 1912, på et tog fra Chicago til San Francisco.

Kilder

H. Wiers-Jenssen og Joh. Nordahl-Olsen, 1926, Den Nationale Scene: De første 25 aar, Bergen: A/S John Griegs Boktrykkeri.

Morten Ringard, 1957, Herman Bang og Norge, Bergen: A/S John Griegs Boktrykkeri.

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

Powered by Labrador CMS