SPESIALGLIMT

It will be fine – Utstilling på Bibliotek for humaniora.

Bildets fortellinger

En ny utstilling ved Universitetsbiblioteket undersøker fotoarkivets kunnskapsproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Lyst på mer kunst? Miniutstilling om kunstnerbøker.

Ta en kikk på den lille utstillingen av kunstnerbøker fra Bibliotek for kunst, musikk og design, som vises i monteren i Humaniorabibliotekets foajé i vinter. Utvalget er satt sammen av spesialbibliotekar Trond Hilmar Søbstad. Biblioteket ved KMD har over tid bygget opp en større samling kunstnerbøker, les mer her. Vi håper mange stopper opp og ser på de vakre eksemplarene på kunst-i-bokform, av en rekke kunstnere med tilknytning til UiB og kunstfeltet i Bergen.

 It will be fine, vårens hovedutstilling ved Universitetsbiblioteket, er en kunstutstilling laget av Johan Sandborg og Duncan Higgins, begge professorer ved Kunstakademiet, Fakultet for kunst, musikk og design. Våre utstillinger har som formål å formidle et fagstoff og bibliotekets samlinger i samarbeid med forskningsmiljøene ved UiB. It will be fine gjør dette ved å bearbeide vårt arkivmateriale i kunstverk.

Jerusalem sett fra Bergen

I arbeidet med utstillingen har Sandborg og Higgins tatt utgangspunkt i et utvalg på femten fotografier fra 1920-tallet, en liten del av en samling på totalt 15757 bilder tatt av Atelier KK, og en del av Billedsamlingen, Spesialsamlingenes fotografiske arkiv. Atelier KK (1916-1974) var et av de viktigste fotostudioene i Bergen, og videreførte praksisen til fotopioneren Knud Knudsen (1832-1915). Fotografen av de aktuelle bildene er ukjent, men det er antatt at bildene ble tatt av Atelier KK da de var fotografer ombord på cruiseskipene Stella Polaris og Meteor, tiltenkt som reklame for Bergenske Dampskipsselskap (BDS) sine reisemål. Bildene viser motiver fra religiøse monumenter og hverdagsliv i Jerusalem, og det bibelske landskapet ved Genesaretsjøen.

I et års tid har de to kunstprofessorene jobbet med prosjektet, som har resultert i en utstilling hvor de kombinerer fotografiene fra Billedsamlingen, Sandborgs egne fotografier fra en reise i det samme området i februar 2023, og Higgins maleri. I arbeidet med å bearbeide bildene har de også benyttet kunstig intelligens som verktøy – både tekst- og bildegenerende programmer.

Fortellinger i arkivet

Billedsamlingen består av fotografier som er samlet inn siden 1960-tallet og spenner over hele fotohistorien, fra 1840-tallet til i dag. Fotografiene som er utgangspunktet for It will be fine er tatt med et vestlig blikk på arkitektur og folkeliv i Midtøsten, av steder og bygninger som har sterk symbolverdi for både kristne, jøder og muslimer, men de er tydelig ment for et kristent publikum. Motivvalget er kristent, og enkelte av bildene har nytestamentlige referanser skrevet på dem. I likhet med disse påskriftene og de originale titlene vil annen informasjon – metadataen – som har fulgt bildene, fortelle oss noe om hva vi ser og hvordan vi har sett på dem gjennom tidene. Arkivarer har lagt til enkle emneord som beskriver bildet og gjør dem gjenfinnbare i arkivet. Til sammen blir bildene – deres blikk på verden – og alle de lagene av informasjon som følger dem, til sannheter. Sandborg og Higgins utfører en kunstnerisk intervensjon i denne hukommelsesinfrastrukturen og ber oss reflektere over hvilke fortellinger og forforståelser som ligger innbakt i slike sannheter.

Stilt foran bildene til Sandborg og Higgins kan vi for eksempel stille spørsmål ved hvordan vi bruker bilder til å representere grupper av mennesker, og til å tildele dem en bestemt identitet. Hvordan blir fotografiske samlinger til mikrofortellinger om hvem vi er som samfunn og i forhold til «andre», knyttet til nasjonalitet eller kjønn? Og hvilke etiske implikasjoner har de valgene som tas underveis? Hvordan bilder tas, samles, bevares og presenteres for oss åpner for en rekke problematiserende spørsmål. Hvem fotograferer, og med hvilket blikk? Hvem står for samlingsarbeidet og hvilke fortellinger skapes rundt et bilde i det det inngår i en samling? Hvem har tilgang til materialet og hvordan brukes bildene?

Kunst om kunnskap

Det har de siste tiårene vært en oppblomstring av kunstpraksiser som undersøker og griper inn i hvordan kunnskap og kulturarv produseres, forvaltes og formidles. Et prosjekt som er ganske annerledes enn Sandborg og Higgins’ bearbeiding av historiske fotografier, men som likevel gir uttrykk for noe av den samme innstillingen finner vi like over veien for Universitetsbiblioteket, i Universitetsmuseet. Der har kunstneren Marthe Ramm Fortun, førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, innlemmet fotografier av sin egen nakne kropp i utstillingen av de naturhistoriske samlingene, i et forsøk på å få publikum til å reflektere over samlingenes og utstillingens kunnskapsformende praksiser. På lignende vis legger Sandborg og Higgins til et nytt lag bilder til Billedsamlingen, og inviterer slik til kritisk refleksjon over hvordan bilder bidrar til kunnskap i en tid der arkivene står midt i en digitaliseringsrevolusjon. Dessuten griper de fatt i at fotografiets posisjon som kilde til sannhet står overfor voldsomme utfordringer idet generative bildeteknologier har fått sitt populære gjennombrudd. Disse verktøyene baserer seg igjen på digitaliserte bildearkiver og deres metadata. Spørsmålene utstillingen reiser vil ikke bli mindre viktige i årene som kommer.

 

It will be fine er tilgjengelig som fysisk utstilling, på nett og i utvidet form i en publikasjon.

Her finner du nettutstillingen til «It will be fine».

Se nærbilder av verk i utstillingen her og her.

Her kan du laste ned utstillingskatalogen.

 

Utstillingen står på Humaniorabiblioteket til 10.juni 2024. Prosjektet vil utvikles videre utover våren, og vil utvides ettersom Sandborg og Higgins arbeider videre med materialet.

 

Se bilder fra utstillingen i bildekarusellen under. Bla gjennom bildene ved å trykke til høyre.

It will be fine – Utstilling på Bibliotek for humaniora. Foto: Johan Sandborg og Duncan Higgins. Utstillingsfotograf: Morten Heiselberg
It will be fine – Utstilling på Bibliotek for humaniora. Foto: Johan Sandborg og Duncan Higgins. Utstillingsfotograf: Morten Heiselberg
It will be fine – Utstilling på Bibliotek for humaniora. Foto: Johan Sandborg og Duncan Higgins. Utstillingsfotograf: Morten Heiselberg
It will be fine – Utstilling på Bibliotek for humaniora. Foto: Johan Sandborg og Duncan Higgins. Utstillingsfotograf: Morten Heiselberg
It will be fine – Utstilling på Bibliotek for humaniora. Foto: Johan Sandborg og Duncan Higgins. Utstillingsfotograf: Morten Heiselberg
It will be fine – Utstilling på Bibliotek for humaniora. Foto: Johan Sandborg og Duncan Higgins. Utstillingsfotograf: Morten Heiselberg
It will be fine – Utstilling på Bibliotek for humaniora. Foto: Johan Sandborg og Duncan Higgins. Utstillingsfotograf: Morten Heiselberg

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

Powered by Labrador CMS