SPESIALGLIMT

Bergensnytt var medlemsbladet til Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) sitt lokallag i Bergen, og kom ut i perioden 1972 - 1982.

Bergensnytt

Bergensnytt. Et tilforlatelig navn på et tidsskrift, men bak sto en gruppe kriminelle.

Publisert Sist oppdatert

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

Frem til 1972 var sex mellom menn forbudt i norsk straffelov. Men allerede i 1950 våget en liten gruppe modige pionerer å starte den første organisasjonen for homofile og bifile her i landet. Navnet ble Det norske forbundet av 1948, inspirert av den danske moderorganisasjonen som startet opp to år tidligere.

Bergensnytt, Forbundet, Oss imellom, Foreningen for by og bygd. Navn på både tidsskrift og organisasjoner var nøytrale og diskré i den norske homobevegelsen spede barndom.

I november 1970, mens homoseksualitet ennå var straffbart, ble en egen avdeling av Det norske forbundet, også kalt DNF-48, startet opp i Bergen. Initiativtaker var Kenneth Brophy, en uredd og frittalende britisk-bergenser med røtter fra Fana og Liverpool. Han jobbet som servitør på restaurant Chianti i 2. etasje på Bergen Busstasjon, og her fikk han låne lokaler for oppstartsmøtet. Deltakere til møtet ble rekruttert på kjente cruisingsteder i sentrum, Kim Friele kom fra Oslo for å holde innledning, 35 personer møtte opp og regionslaget i Bergen var en realitet.

Lokal Club Avis. Den første utgaven av Bergensnytt, 1972.

Tidsskriftet Bergensnytt så dagens lys to år senere. I den første utgaven skriver redaksjonen:

«Dette medlemsbladet må dere betrakte som et prøvenummer. Vi har selvsagt ikke ennå funnet den rette formen på bladet. For det første mangler vi erfaring i å lage medlemsblad. For det andre vil vi aldri finne den rette formen uten at medlemmene hjelper aktivt til».

I samme utgave ble det annonsert for juletrefest/2-års jubileum for DNF-48 i Bergen. Entré kostet kr. 45, og inkludert i denne prisen var velkomstcocktail, aspargessuppe, kalvestek, iskake, ½ flaske rødvin, og kaffe.

Bredt spekter

I Norge har det gjennom årene eksistert hele 50 ulike skeive tidsskrifter. Noen av disse er små og kom bare ut i noen få utgaver. Andre har kommet ut regelmessig over lang tid, og et eksisterer fortsatt: Blikk. Bergensnytt ble utgitt gjennom hele elleve år, fra 1972 til 1982, for det meste med 4-6 utgaver i året.

Felles for mange av tidsskriftene er at de dekker hele spekteret fra det lokale til det nasjonale og internasjonale. Om produksjonen var enkel og dugnadsbasert, var redaksjonsmedlemmer og frivillige personer med mye kunnskap og ressurser, og det gjenspeiler seg i innholdet.

Selv om homoseksualitet ble avkriminalisert i 1972, hang behovet for anonymitet og diskresjon lenge igjen. Bergensnytt gjengir i 1978 gjestebestemmelser for arrangementer i Forbundets regi. Her heter det blant annet:

«Hvert medlem kan bare ha med seg to gjester. (…) Medlemmet har ansvar for at gjesten respekterer medlemmenes krav på anonymitet. Blir ikke dette overholdt, nektes gjesten videre adgang. Vertsmedlemmet nektes da å medbringe gjester i et tidsrom på vanligvis 3 måneder».

I 1975 markerte DNF-48s regionslag i Bergen sitt 5-års jubileum.

Første gang norske homofile gikk i demonstrasjonstog, var i Bergen. Det skjedde 1. mai 1974. I Bergensnytt finnes dokumentasjon i tekst og bilde.

Redaksjonen i Bergensnytt samarbeidet også med lokallag andre steder i landet om utveksling av informasjon. Slik fikk DNF-48s medlemmer i Bergen oppdateringer om hva som foregikk i nord og øst.

Innholdet i tidsskriftet er ellers variert, fra humor til alvor, fra det politiske til det personlige. I oktobernummeret 1975 er diktet «Forelsket» av signaturen E.D. publisert:

I Clubben en kveld jeg et smil fra dig fikk,

Et smil fikk du fra meg igjen.

Vi løftet vort glas, du gav mig et nikk,

Da forsto jeg at danse du ville min venn.

Skeivt kulturår

I 2022 er det 50 år siden opphevelsen av straffelovens §213, som kriminaliserte sex mellom menn. Paragrafen ble ikke ofte brukt, men opplevdes for både homofile kvinner og menn som et tydelig budskap om at de levde «illegalt». 50-års jubileet markeres med et Skeivt kulturår, initiert av Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet og Skeivt arkiv i fellesskap. Mange kulturinstitusjoner, organisasjoner og aktører landet over vil være med og markere jubileumsåret. Her ved UiB er det satt ned en 2022-komité som skal stå for planlegging og gjennomføring av arrangementer. Komiteen har en styringsgruppe med forskere på LHBT-feltet, ledet av viserektor Annelin Eriksen, og en prosjektgruppe, ledet av Bjørn André Widvey fra Skeivt arkiv. Blant planene som allerede er lagt er en utstilling om skeiv historie ved Universitetsmuseet.

Bilde 1 av 4, naviger med pilene: Sommerlig forside på juninummeret i 1976. I saken «Sommerfugler er fri!» inne i bladet heter det: «Homofili er en verdifull livsform, og må kjempes for uansett samfunnssystem». Skeivt arkiv, UBB.
Bilde 2 av 4, naviger med pilene: Slutten av 70-tallet var en turbulent tid i den norske homobevegelsen. Det kunne vært en illustrasjon av interne konflikter, men det er St.Hans som er tema for denne forsiden. Skeivt arkiv, UBB.
Bilde 3 av 4, naviger med pilene: Lokal høststemning på forsiden av utgave 5/1978. Skeivt arkiv, UBB.
Bilde 4 av 4, naviger med pilene: Bergensnytt nr. 3/1979: Ranhuset i Kalfarveien var samlingssted for DNF-48 gjennom mange år. Skeivt arkiv, UBB.

«Vi håper det ikke vil være behov for en forening for homofile/bifile i året 2000!» skrev Bergensnytt i 1975. På det punktet er redaksjonsmedlemmene blitt skuffet.

Men markeringen av 2022, med den offentlige anerkjennelsen av skeiv kunst, kultur og historie det innebærer, gjør forhåpentligvis at de føler deres innsats har hatt en betydning. Bergensnytt er en flott dokumentasjon av lokal frivillighet, dugnadsarbeid, engasjement, humør, stå på-vilje, kreativitet og mot.

Kilde:

Bergensnytt 1972-1982. Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket.

Powered by Labrador CMS