SPESIALGLIMT

Forskning innen meteorologi står sterkt i Bergen. Vilhelm Bjerknes som var en pioner innen dette feltet dannet «Bergensskolen innen meteorologi» på det geofysiske institutt. Forskerne ble datidens kjendiser og var verdensledende innen sitt felt. I en liten serie med bilder som har tittelen «Stratosfære ballong opsetning (Bjørgvin), april 1933.» ser vi engasjementet og gleden det var rundt arbeidet. Kanskje ser vi her spiren til forskningsdagene.

Billedsamlingen – et rikt fotoarkiv

I over 50 år har Billedsamlingen ved Universitetsbiblioteket levert fotografier til historikere, studenter og forskere. I dag presenterer vi en liten billedkavalkade fra samlingen vår!

Publisert Sist oppdatert

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

I Billedsamlingens store fotoarkiv finnes det et rikt utvalg av kilder for studenter og forskere. Arkivet som rommer rundt 1.2 millioner fotografier, regnes som ett av Norges eldste fotoarkiver og har sitt utspring fra det gamle biblioteket ved Bergens Museum.

Fra Billedsamlingens spede start i 1967 har samlingen vokst sakte men sikkert og rommer nå fotografier fra et tidsspenn på over 160 år. I arkivet finner vi fotografier etter universitetshistorien, bilder fra byens mange tidligere profesjonelle fotografer, og samlinger etter privatpersoner.

Knud Knudsens fotoarkiv står på Norges dokumentarvliste og fotografiene etter Sophus Tromholt har fått UNESCO status, som en av fem fotosamlinger med slik status i verden.

Fotografiet på slutten av ... istiden!

Parti ved Bondhusbræen i Kvindherred ca. 1869

Samtidig som fotografiet ble oppfunnet i 1839 gikk den lille istid mot slutten. Brearmene var da på sitt flotteste, og det var naturlig for mange av de første fotografene å fotografere disse mektige landskapene.

Gjennom tidene har breene blitt jevnlig fotografert av både profesjonelle og amatørfotografer, og i vår database Marcus finnes det over 800 brebilder. Blant mange som bruker disse brebildene er studenter som jobber med glasiologi. Bildene gire en god dokumentasjon på breenes bevegelse over tid og kan være gode referanser for feltarbeid.

Fotografiet vitner om endringer i landskapet ...

Feltarbeid i Vivasdalen på Hardangervidda i 1900.

I disse tider hvor klimaet er i endring, endre landskapet seg også. Flere steder gror landskapet igjen og tregrensen klatrer sakte oppover. Også endring i landbruket, med mindre stølsdrift gir vekst hvor vegetasjonen før var nedbeitet. Våre mange landskapsfotografier viser hvordan landskapet har vært i endring, både i lavlandet og på høyfjellet.

Blåmanen og Blåmansvatnet i 1925. I dag ligger Brushytten i dette området omringet av tett skog!

Byfjellene rundt Bergen har vært under stadig forandring. Noen vann har blitt regulert, gårder har blitt lagt ned og hytter dukket opp. I dag er byfjellene populært for rekreasjon og friluftsliv. Det mange ikke tenker på er de vandrer rundt i et gammelt plantefelt. Det er spennende å se hvordan utplantingen som har foregått siden 1870-tallet har påvirket naturen i byens nærområde.

... men også i byrommet

Forandring av byrommet er spennende og et tema som interesserer mange studenter og historikere. Noen er interessert i arkitekturen, andre i hvordan folket brukte byrommet. I vår samling finnes det mange bilder som kan bli brukt som kilde på hvordan livet utartet seg tidlig på 1900-tallet, eller som en referanse til for eksempel dagens debatt om bybanetrassen over Vågsallmenningen og Bryggen.

Vågsallmenningen rundt 1900.

I byplanlegging er det viktig å dokumentere områder før det eventuelt gjøres større inngrep. Historiske bygninger må dokumenteres, kanskje må arkeologer inn å sjekke grunnen.

Utbyggere må dokumentere den historiske egenarten i området, når nye bygg skal plasseres i et område med historisk verdi. Fotografi fra luften ble brukt til planlegging av utbyggingen.

Bebyggelsen rundt Engen slik det så ut i 1935. Dette bilde ble brukt da Jonsvollkvartalet skulle utbygges.

Billedsamlingen fra hele verden...

Billedsamlingens arkiv inneholder ikke bare fotografier fra Norge. Atelier KK hadde flere skipsfotografer ombord på cruise skipene «Meteor» og «Stella Polaris». De fotograferte flittig fra de forskjellige destinasjoner disse skipene hadde på sin reiserute.

Middelhavet var mye besøkt og det er flere flott bilder fra for eksempel Egypt, Marokko, Algerie, Italia og Israel (Palestina) på 1920 og 1930-tallet.

Bildet fra Jerusalem rundt 1930.

...og med annerledes holdninger

Det er interessant å se hvordan samfunnets holdninger er i stadig forandring. I det siste har det vært diskusjoner om flere historiske personer og deres fortid. Noen holdninger er bare gammeldags og blir forkastet, andre skaper et større engasjement i befolkningen. I et fotoarkiv som vårt finner en fotografier av hendelser som ikke hadde blitt godtatt av dagens befolkning.

For eksempel på Landsutstillingen i 1910, som var lagt til Sverresborg, ble det oppført en Abysinerlandsby som et eksotisk innslag under utstillingen! I avisene finner vi dette innslaget annonsert under informasjon fra «Fornøielsesavdelingen». Et slikt innslag kan nok ikke bli arrangert i dag, 110 år senere.

"Abysinerlandsby" fra Landustillingen i 1910.

Bergens billedsamling

Billedsamlingen database Marcus.uib.no rommer i dag over 65 000 fotografier. Men arkivene rommer flere spennende arkiver etter eldre Bergenske fotografer og fotografiske samlinger. Vi har gjennom årene hjulpet veiledere og studenter med å tilby ulike forslag til samlinger som det kan være spennende å skrive oppgave om.

Det er mange gjemte skatter som bør frem i lyset og som kan styrke Bergens og Norges fotohistorie. Området rundt Nygårdshøyden har vært svært viktig for undervisning og forskning gjennom lang tid, og det er viktig å ta vare på denne historien for fremtiden.

Bildet vi ser her er fra da NHH hadde lokaler i Museplass 1 (1936-1963). Gjennom vinduet skimtes Bergens Museum.
Powered by Labrador CMS