FORSKNING

- Vi forsker på hva som skjer i hjernen når døgnrytmen vår endres. Andrea Rørvik Marti og kollega Øystein Holmelid på laboratoriet i BB-bygget.

Timeout for rotter og forskere

Rottene måtte ta pause mens sprengning pågikk vegg i vegg.

Publisert Sist oppdatert

DETTE KAN DU GJØRE HVIS DU ARBEIDER I SKIFT

  • Ta en høneblund om ettermiddagen/kvelden før nattevakt
  • Spis til ca samme tid hver dag – unngå store måltider midt på natten
  • Legg inn litt fysisk aktivitet på dagtid etter du har stått opp

Hva gjør du som forsker når dyreeksperimentene du skal gjøre må planlegges og gjennomføres i samarbeid med bygningsarbeidere på utsiden? Du planlegger godt, og tidfester forsøkene nøye.

– Det ristet såpass mye i veggene rett utenfor, at rottene ville blitt forstyrret og noen av dem ville nok også ha reagert mer enn andre når de kjente vibreringene, sier Andrea R. Marti.

Stipendiat Andrea Rørvik Marti, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB, er opptatt av hva de som er nødt til å arbeide skift selv kan gjøre for å bedre på negative effekter på helsen, og har gode tips til hva som kan hjelpe.

Fjell ble sprengt rett ved siden av laboratoriet for å rydde plass til den nye barneklinikken på Haukeland. Marti forsker på skiftarbeid, søvn og døgnrytmer i BB-bygget. Det er der i området det foregår mye byggevirksomhet, og det har det gjort en god stund nå.

– Vi bruker forsøkene for å finne ut mer om hva som skjer i hjernen når døgnrytmen vår endres, men på grunn av sprengningsarbeidet måtte vi legge om planene for eksperimentene.

Forsøkene startet allerede våren 2019, og da var byggevirksomheten også godt i gang.

Haukelands-området har vært en stor byggeplass i lengre tid.

Støy og stress

Både rotter og folk har ulik toleranse for stress, og rottene var med i et forsøk der forskerne skulle finne ut mer om skiftarbeidstoleransen.

– Rottene blir forstyrret i søvn- og døgnrytmen, og deretter skal de løse en oppgave som tester hukommelsen.

Men da må de også ha stabile forhold under hele forsøket, og derfor måtte forskere og dyr ta pause når sprengningene pågikk.

Elsker å løpe

Metoden Marti og forskningsgruppen Bergen Stress and Sleep Group bruker for å holde rottene våkne til ukurante tider, er å plassere de i et løpehjul. De løper i hjulet selv om det egentlig er den tiden på døgnet da de ellers ville ha sovet.

Løpehjulene brukes for å holde rottene våkne på ukurante tider på døgnet, for å teste toleransen for en endret døgnrytme.

– Generelt liker rotter å løpe i hjul, så det å være i et løpehjul er vanligvis ikke ubehagelig for dem.

Løpehjulene brukes for å holde rottene i aktivitet på en tid på døgnet da de normalt ville ha sovet. Altså en form for simulert skiftarbeid. Testen rottene utfører dagen etter er å finne en plattform å stå på under vann.

– Vi fant at det varierte både om rottene klarte å holde seg våkne under nattarbeidet og om de greide testen dagen derpå.

Hjelper skiftarbeidere med søvnen

Som kjent er vi pattedyr veldig like, og resultatene fra forskningen på rottene kan derfor også gjelde for oss mennesker. Marti har publisert helt ferske resultater rundt skiftarbeid og effekten dette kan ha på helsen. I en tid da vi risikerer at flere må ut i nattarbeid eller andre typer skift, er dette svært aktuell forskning.

– Vi vet at skiftarbeid kan ha negative konsekvenser for mange, både på kort og lang sikt.

Det at skiftarbeid kan ha en negativ effekt på prestasjon og øke risikoen for ulykker og feil er slått fast i mange studier.

– En mer langsiktig effekt er risikoen for metabolske sykdommer som f.eks. diabetes, overvekt og hjerte-kar-sykdommer.

Økt toleranse for skiftarbeid

Marti vil finne ut mer om i hvilken grad det å arbeide på natten går ut over prestasjonsnivået, og hvorfor noen takler det bedre enn andre. Hun er opptatt av hva skiftarbeidere selv kan gjøre for å minske de negative effektene av nattarbeid, og hun peker på tiltak som kan forebygge både søvnighet og forstyrrelse av døgnrytmen.

– Vår forskning tyder på at begge deler spiller inn på hjernens fungering under og etter nattskift.

Marti og kollegaer tar godt vare på sine dyrevenner, de skal hjelpe dem videre i forskningen på døgnrytme og toleranse for skiftarbeid.

Powered by Labrador CMS