Rektoratet ved Universitetet i Bergen. Fra venstre: Pinar Heggernes (prorektor med ansvar for utdanning og digitalisering) , Gottfried Greve (viserektor for innovasjon, satsinger og klynger), Margareth Hagen (rektor) og Benedicte Carlsen (viserektor for forskning og internasjonale relasjoner).

Støtteerklæring til sivilbefolkningen i Gaza

– Universitetet i Bergen fordømmer alle brudd på folkeretten. Den eneste løsningen er at krigshandlingene tar slutt, og erstattes av diplomati og dialog. Sivile må skjermes og tilgangen på humanitær bistand må sikres, skriver rektoratet ved Universitetet i Bergen. 

Vi ser med stor fortvilelse og sorg på krigen i Gaza. Det høye antallet drepte og skadde er sjokkerende. Det er ufattelig å tenke på hvor mange barn som er fratatt livet. Krigen i Gaza rammer sivilbefolkningen hardt, fører til mangel på helsehjelp, sanitære forhold og enorme lidelser. Sykehus, universiteter og skoler er lagt i grus.

Vi uttrykker vår sterkeste medfølelse med alle som er direkte eller indirekte berørt av krigen. Palestinske og israelske ansatte og studenter ved UiB står i en svært vanskelig situasjon, og de har vår største sympati. Universitetet i Bergen fordømmer alle brudd på folkeretten. Den eneste løsningen er at krigshandlingene tar slutt, og erstattes av diplomati og dialog. Sivile må skjermes og tilgangen på humanitær bistand må sikres. Norge må bidra til å sikre demokrati og menneskerettigheter, også utover våre egne landegrenser.

Krigen vekker et sterkt engasjement på universitetet vårt, og mange deltar i debatten og i ulike aksjoner. Forskningsfrihet og ytringsfrihet er våre kjerneverdier. De siste ukene har mange meldt at de ønsker at UiB skal gå til akademisk boikott av Israel. Kunnskapen og forskningen er grunnleggende internasjonal i sitt vesen. UiB og de enkelte forskere samarbeider med institusjoner og forskere i mange land, også land som mange vil definere som totalitære. Det er vår sterke og prinsipielle overbevisning at universitetets rolle er å verne om dialogen og det frie kunnskapssamarbeidet, også der det er vanskelig. Kunnskapen skal ha fritt leide.

Universitetet har vitenskapelig ansatte som har solid kunnskap om bakgrunnen for krigen, og sterke internasjonale nettverk. Vi har engasjerte og empatiske studenter. Vi skal bidra med forskningsbasert kunnskap, med samtaler som krever at vi lytter til hverandre. Vi vil den kommende tiden legge til rette for initiativ og faglige arrangementer for å belyse krigen og dens konsekvenser. Som universitet skal vi være en motvekt mot økende polarisering. Derfor må vi også verne om et åpent ytringsklima for å snakke om hvordan verdenssamfunnet skal løse en situasjon som er så kompleks, vond og fastlåst. Som universitet står vi for åpenhet, ytringsfrihet og respekt for internasjonal humanitærrett.

Powered by Labrador CMS