NYHET

Viserektor Benedicte Carlsen mener at resultatene fra den første alumnusundersøkelsen blant ph.d.-studenter er overordnet positive.

Første alumnusundersøkelse blant ph.d.-kandidater

– Resultatene fra Alumnusundersøkelsen 2023 ved UiB gir et overordnet positivt bilde av ph.d-kandidatenes karriereutvikling og oppnådde ferdigheter, sier viserektor Benedicte Carlsen.

Publisert Sist oppdatert

– UiB skal bruke innsikten til å styrke ph.d.-programmene og gi kandidatene enda bedre forberedelse for en vellykket karriere etter endt utdanning, sier Benedicte Carlsen som er viserektor for forskning og internasjonale relasjoner. 

Første undersøkelse ved UiB

Den første Alumnusundersøkelsen blant ph.d.-kandidater som er gjennomført ved Universitetet i Bergen ble i vår sendt til 890 personer som fullførte sin doktorgrad mellom 2016 og 2019. 

– Vi ønsket å samle informasjon om hvordan ph.d.-utdanningen har gitt våre tidligere ph.d.-kandidater kompetanse og ferdigheter for den videre arbeidskarrieren deres, sier avdelingsdirektør Alette Gilhus Mykkeltvedt i Forsknings- og innovasjonsavdelingen, som står bak undersøkelsen.

Resultatene, basert på svarene fra 282 respondenter, gir et innblikk i kandidatenes karriereforløp og deres opplevelse av utdanningen ved UiB, men også indikasjoner på hva som kan forbedres og hvilken kompetanse de opplever å ha bruk for i sin videre karriere.

Her er noen av resultatene i undersøkelsen:

Over 90 % har fått relevant jobb

Resultatene viser at det er høy yrkesaktivitet blant respondentene – 99 prosent har vært i arbeid etter fullført ph.d.-grad.

Mange sikret seg relevante jobber, også før disputasen. 61 prosent fikk jobb før de fullførte, og hele 92 prosent hadde fått relevant jobb innen ett år etter disputas.

To av tre doktorer arbeider nå ved utdannings- og forskningsinstitusjoner.

Får benyttet sin kompetanse

Undersøkelsen viser at doktorene i stor grad får mulighet til å benytte kompetansen sin, har faglige utviklingsmuligheter, opplever at de har autonomi/selvbestemmelse i sin stilling, og at de er godt fornøyde med muligheten til å bidra positivt til samfunnet.

73 prosent av doktorene svarer at ph.d.-utdanningen i stor eller svært stor grad er relevant for deres nåværende stilling. 50 prosent av respondentene svarer at arbeidsoppgavene i deres nåværende stilling krever ph.d.-grad, og 38 prosent oppgir at arbeidsoppgavene krever utdanning på masternivå, men at det er en fordel å ha ph.d.-utdanning.

Dette viser at doktorene fra UiB i stor grad har arbeidsoppgaver som reflekterer utdanningsnivået.

Doktorene i undersøkelsen anser de viktigste ferdighetene i sin nåværende stilling å være kritisk og analytisk tenkning, problemløsing, ansvar og evne til å jobbe selvstendig, fagkunnskap og samarbeid.

Resultatene viser også at over 80% av de som har svart opplever å ha oppnådd kompetanse og ferdigheter innen metode, analytisk tenkning, problemløsning og faglig skriving i stor til svært stor grad. Kritisk tenkning og evnen til å jobbe selvstendig blir også fremhevet.

Rapporten fra UiBs første alumnusundersøkelse blant doktorer

Blant områder der flere av doktorene vurderer at de har oppnådd svært liten til liten kunnskap, ferdigheter og kompetanser er ledelse (45 prosent), datahåndtering (23 prosent), vitenskapsteori (18 prosent) og veiledning/undervisning (22 prosent).

Hva skjer videre?

Undersøkelsen ble behandlet i universitetsstyremøte i oktober som del av saken om den årlige ph.d.-utdanningsmeldingen.

– Resultatene har nå blitt sendt til fakultetene, som skal følge opp det som kommer frem i undersøkelsen, fortellerseniorrådgiver Marie Eide i Forsknings- og innovasjonsavdelingen. 

Undersøkelsen skal gjennomføres hvert tredje år. I 2026 skal undersøkelsen etter planen sendes til kandidater har fullført ph.d.-utdanningen ved UiB i perioden 2020-2022.

– Vi ønsker at respondentene skal ha hatt litt tid i arbeidslivet før vi sender dem en slik undersøkelse, men ikke så lenge at de ikke har ph.d.-utdanningen i minnet, avslutter Eide.

Last ned rapporten Ph.d.-alumnusundersøkelsen 2023

Powered by Labrador CMS