SPESIALGLIMT

Lenge før På Høyden fikk navnet På Høyden, ble datidens internavis kalt Veke-Nytt. Den ble utgitt i papirform, og kom ut, som tittelen anga, en gang i uken.

Veke-Nytt rapporterer om semesterstart i 1983

For nøyaktig 40 år siden var det internavisen Veke-Nytts jobb å kringkaste alt som angikk styre og stell, fag og vitenskapelige ansatte. Dette gjaldt også tilbud til de ansatte ved semesterstart.

Publisert

SPESIALGLIMT

Hver fredag presenterer de forskjellige delene av Spesialsamlingene, nemlig Manuskript- og librarsamlingen, Billedsamlingen, Skeivt arkiv og Språksamlingene, godbiter fra samlingenes spennende og varierte materiale i form av tekst, bilder og film.

Høsten i emning

Veke-Nytt kom ut en gang i uken. Unntaket var sommermånedene, hvor tilgangen på stoff var heller laber. Ved studiestart høsten 1983, for eksempel, hadde internavisen ligget brakk siden midten av juni. Høstutgaven skulle imidlertid være klar den 17. august, og fristen for å levere stoff var mandag 16. august.

Redaksjonen av bladet lå til Avdeling for opplysningsvirksomhet (dagens Kommunikasjonsavdeling) i Professor Keysers gate 8, og ansvarlig var informasjonssjef Knut Fortun. Internnummeret for å melde saker var 3304.

Festlig semesterstart

På grunn av den lange pausen i utgivelsen, og kanskje også på grunn av alt som skulle på plass etter sommeren, kom Veke-Nytt med to numre selve semesterstartsuken. Aviser ble nemlig utgitt både 17. og 18. august.

Invitasjonen til oppsettingen av «Leken i skogen» med påfølgende fest på Grand.

Mye av bladenes fokus lå denne gangen på de tradisjonelle fellesarrangementene for ansatte, nemlig årsfesten i Grieghallen den 26. august kl. 10 og festforestillingen «Leken i skogen» på Den Nationale Scene fredag 26. august kl. 19.30. Etter forestillingen var det dessuten fest i Grand selskapslokaler, hvor Grands Spesial Osteanretning ble servert sammen med vin eller alkoholfritt. Lenger utpå kvelden ble det også mulighet for dans. Veke-Nytt la også ved svarslipper for påmelding, som skulle skje til Personalavdelingen innen 19. august. Prisene var dessuten svært rabatterte.

Trim og sirkus

Oppstartuken inviterte også Velferdsutvalget ansatte med familie til Circus Meranos forestilling på Nygårdstangen onsdag 24. august. Tribunebillettene kostet kr. 36 per person. Som med billettene til festen på Grand, kunne billettene til Circus Merano hentes i garderoben på Studentsenteret.

Onsdag 31. august publiserte Veke-Nytt også disponeringsplanen for bruken av de fire salene i Studentsenterets idrettshall. Med fet skrift ble det også annonsert at «Mosjon er en god helsevane!»

Et utvalg av de klubbene som fikk tildelt treningstid i Studentsenteret mellom kl. 15-17 onsdager og torsdager.

En titt i kalenderen viser at det fantes et vell av klubber både for ansatte og studenter. Fredag kl. 11-12 var for eksempel Kjemi basket tildelt sal 4, mens Matrix mosjon fikk tilvist samme sal kl. 12-13. Til samme tid fikk Pink Freud basket tilvist treningstid i sal tre. Senere på dagen var det Sleivspark mosjon sin tur, mens Mack & Mås hadde banetid tirsdag kl. 15. Ellers var karate, tennis, badminton og jazz-trim til musikk faste tilbud.

Jobbutlysninger

Men langt mer enn festligheter var faste innslag i Veke-Nytt. For eksempel så ble ledige stillinger både internt og eksternt utlyst her. Onsdag 17. august ble for eksempel alt fra sykepleierstillinger til amanuensisstillinger i petroleumsgeologi og sosialøkonomi lyst ut i internmagasinet. Det samme ble stillingen som fagsjef ved Vervarslinga på Vestlandet. Selve lønnen til en amanuensis-stilling lå i perioden rundt lønnstrinn 20/26, noe som tilsvarte ca. kr. 140 000-180 000.

Ikke alle stillinger var like populære. Blant annet så ble stillingen som vernesjef ved Sentraladministrasjonen andregangsutlyst den 24. august. Selve stillingen innebar ansvaret for 6 hovedverneområder inndelt i 37 underliggende verneområder.

Andre nyheter

Utlysingen av Amelia Earharts minnefond, et stipend øremerket kvinner på kr. 5.000.

Et fast innslag i Veke-Nytt var også utlysningen av legater og stipender. En gjenganger var støtten til studier i Japan. 18. august ble også Kong Olav V Fødselsdagsfond utlyst til studier i USA 1984/85. Hovedoppgaver innenfor økonomi og rett ble prioriterte. Onsdag 24. august ble dessuten Amelia Earharts Minnefond utlyst. Her kunne kvinner kunne søke om stipend til videreutdannelse i aerodynamikk, romfart, biologi og miljøspørsmål. Hus til leie eller til salgs dukket også opp som faste innslag, og det samme gjorde oppfordringer til ansatte om å ta imot utenlandske studerende.

Tilbud om kurs i EDB ser ut til å ha blitt sendt ut hvert år.

Et utall konferanser, enkeltforelesninger og kurs ble også kringkastet i Veke-Nytt. Grunnkurset i EDB var en gjenganger, og formålet var etter sigende «å gi en innføring i datamaskinens oppbygging og anvendelsesmuligheter og i programmering og systemarbeid». Også annonsert ble Audiovisuell avdelings kurser. Et av dem kalt «Betjening av utstyr», gjennomgikk bruken av lysbildefremvisere, filmfremvisere (16mm) og overhead-prosjektorer. Påmelding skulle skje til Jorunn Nordanger, eller ved henvendelse i Villavei 9.

Velkommen til semesterstart!

Powered by Labrador CMS