KORTNYTT

Velger ny rektor i mars

Styret for Universitetet i Bergen vedtok i møtet 29. oktober at valg av ny rektor skal gjennomføres i perioden 22. til 25. mars 2021.

Det sentrale valgstyret ved UiB har også sluttet seg til at valget skal skje i denne perioden. Ingen andre valg ved universitetet kan starte før tidligst fire uker etter rektorvalget. Derfor skal valg av representanter til universitetsstyret gjennomføres i perioden 22.-27. april.

Fakultetenes valgstyrer fastsetter valgtidspunkt for dekanvalg, valg til fakultetsstyret og instituttråd.

2021 er et hovedvalgår som betyr at samtlige valgte medlemmer av styringsorganene skal velges for en ny valgperiode. Les mer i styresaken.

Powered by Labrador CMS