KORTNYTT

Utlysning av Erasmus+ ansattmobilitet

Publisert

Universitetet i Bergen har fått tildelt mobilitetsmidler for 2023/24 gjennom Erasmus+ programmet. Programmet har stipendmidler for ansattutveksling for opplæring i tillegg til studentstipend. 

Ansattutveksling omfatter alle typer stillingskategorier, både tekniske-, administrative- og vitenskapelig ansatte. Her finner du mer informasjon om ansattutveksling for opplæring ved UiB

For vårsemesteret 2024 lyses det nå ut midler til å gjennomføre 15 ansattmobiliteter.

Fristen for å søke om stipend til ansattveksling er 15. januar.

Powered by Labrador CMS