KORTNYTT

Doktorutdanningsnettverk gjennom Marie Curie Actions 2023 vil utdanne 1900 ph.d-studenter fra hele verden.

EU-finansiering til fire doktorutdanningsnettverk

UiB har fått EU-finansiering til fire europeiske doktorutdanningsnettverk gjennom MSCA Doctoral Networks. UiB skal lede to av prosjektene, og være partner i to andre.

Publisert Sist oppdatert

MSCA DN

Marie Skłodowska-Curie Actions Doctoral Networks finansierer doktorgradsstipendiater som blir utdannet i internasjonale nettverk mellom universiteter, forskningsinstitusjoner, infrastrukturer, bedrifter og organisasjoner på tvers av land og sektorer.

Nettverkene eller prosjektene varer i fire år, og kan finansiere opp til 15 ph.d.-studenter i inntil tre år. 

Mer hos EU-kommisjonen

Nye prosjekter til Matnat og Medisin

UiB får rundt 13 millioner kroner fra EU for å lede hvert av disse to prosjektene i fire år:

  • TargetRNA: Targeting RNA with small molecules. 
    Prosjektleder er Ruth Brenk, Institutt for biomedisin.
  • INITIATE - Climate tectonics interactions using big data-informed models
    Prosjektleder er Ritske Huismans ved Institutt for geovitenskap.

I tillegg er Institutt for geovitenskap, ved Desiree Rördinck, partnere i ett nettverk som skal ledes av Universitetet i Helsinki.

Geofysisk institutt ved Cristian Gebhardt og Joachim Reuder er partnere i ett nettverk som skal ledes av DTU, Danmark.

443 milloner euro tildelt til 128 programmer

EU-kommisjonen vedtok i april å støtte 128 doktorutdanningsprogrammer gjennom MSCA-DN, med en bevilgning på 443 millioner euro som finansierer 1900 internasjonale ph.d.-kandidater.

Nåløyet var smalt. For å få finansiering måtte man oppnå minst 95 % score. Bare tre programmer blir ledet fra norske universiteter, to av disse altså fra UiB.

Mer informasjon

Lokalt kontaktpunkt for MSCA Doctoral Networks ved Universitetet i Bergen er Emmanuel Babatunde, Forsknings- og innovasjonsavdelingen.

Powered by Labrador CMS