KORTNYTT

Søk ansattopptak på DIGI-emner før 1. september

Publisert Sist oppdatert

Øk din digitale forståelse, kunnskap og kompetanse høsten 2023! Søk ansattopptak på DIGI-emner før 1. september.

Alle DIGI-emnene har økt kapasiteten, og som ansatt har du mulighet å melde seg på disse innen 1. september. Det er begrenset antall plasser, så her gjelder førstemann til mølla.

Det er tilgjengelige plasser på:

Høstens timeplan for emnene finnes på emnesidene.

Søk om opptak/meld deg opp via Søknadsweb, under fanen DIGI-emner for ansatte. Om du har spørsmål om opptaket kan du kontakte opptak@uib.no.

Du finner mer informasjon om DIGI for ansatte på uib.no/digi.

Om DIGI-emnene

Gjennom DIGI-emnepakken kan du øke din digitale forståelse, kunnskap og kompetanse. Emnepakken består av to innføringsemner og åtte 2,5 studiepoengsemner undervist av forskere og fagfolk fra ulike, relevante fagmiljøer ved UiB. Emnene er tilpasset studenter som ikke kjenner fagområdet fra før og er åpne for alle studenter og ansatte ved UiB. Undervisningen foregår asynkront eller på ettermiddag og kveld, slik at den ikke kolliderer med øvrig undervisning og jobb.

Powered by Labrador CMS