KORTNYTT

108 disputerte høsten 2020

DOKTORPROMOSJON FEBRUAR 2021

Årets første doktorgpromosjon er delt i to arrangementer på grunn av koronasituasjonen

I høstsemesteret ble det avholdt 108 disputaser ved Universitetet i Bergen. To av kandidatene disputerte for graden dr.philos., de øvrige var ph.d.-kandidater.

Tall fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen viser en liten overvekt av kvinner blant doktorandene: 56 kvinner og 52 menn.

41 prosent av doktorandene har utenlandsk statsborgerskap, med Tyskland på topp.

Powered by Labrador CMS