KORTNYTT

Status for Nygårdsgaten 5 (NG5) i mai

Publisert

I mai har det som tidligere vært stor aktivitet på byggeplassen, og vi har nå passert 300.000 nedlagte arbeidstimer.

I alle byggene pågår det utbedring etter reklamasjonsbefaringer. Ferdigstillelse av deler av plan 3 (helsetjenesten) og plan 2 (driftskontor) er dessverre noe forsinket.

Utvendige arbeider i Nygårdsgaten er godt i gang og det samme gjelder ferdigstillelse av gårdsrommene. Inngangen fra Fosswinckelsgate holdes igjen da denne inngangen er den sentrale inntransportveien av utstyr og møbler.

UiBs arbeid med AV-utstyr og møbelleveranse følger fortsatt oppsatt plan.

Fremdrift er noe etter plan, men samlet overlevering skjer likevel som planlagt i slutten av juni.

Bilder fra prosjektet finner du her.

Powered by Labrador CMS