KORTNYTT

UiBs politikk for åpen vitenskap

Universitetsstyret vedtok i sitt møte torsdag UiBs nye politikk for åpen vitenskap.

- Resultater av offentlig finansiert forskning må være tilgjengelig for alle. Åpen vitenskap er en viktig forutsetning for at innbyggere i alle land skal ha like muligheter til forskning og innovasjon, sier prorektor Margareth Hagen.

UiBs poltikk omfatter åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner og resultat av kunstnerisk utviklingsarbeid, åpen tilgang til forskningsdata, åpen innovasjon, åpne læringsressurser og folkeforskning.

Her kan du lese UiBs politikk for åpen vitenskap.

Powered by Labrador CMS