KORTNYTT

Lønnsoppgjøret 2020 er gjennomført

HR-avdelingen melder at lønnsoppgjøret ved UiB er gjennomført. Det har i år ikke vært individuelle forhandlinger, og resultatet baserer seg på det partene er blitt enige om.

Lønnsoppgjøret for medlemmer av Akademikerne

Akademikernes pott er i sin helhet forhandlet lokalt ved UiB, og resultatet iverksettes fra 1. oktober 2020.

Partene er blitt enige om følgende:

  • Ansatte gis et generelt prosentvist tillegg på 0,4847 %.
  • Ansatte som har utløp på ansettelsesforholdet i 2020 med unntak av de som skal over i pensjon, er ikke omfattet av oppgjøret.

Lønnsoppgjøret for medlemmer av LO, Unio og YS og uorganiserte

LO, Unio og YS har forhandlet hele sin pott sentralt, og resultatet fra disse forhandlingene er:

Fra 1. oktober 2020 har alle fått et tillegg på hovedlønnstabellen:

  • 0,44 prosent fra og med ltr.19 til og med ltr. 46
  • 0,54 prosent fra og med ltr. 47 til og med ltr. 63
  • 0,44 prosent fra og med ltr. 64 til og med ltr. 101
Powered by Labrador CMS