KORTNYTT

Fornøyde med ordbokstøtte

I forslaget til statsbudsjett kommer det penger til utvikling og drift av Termportalen i regi av Språksamlingene ved Universitetet i Bergen.

Termportalen er en nettbasert, fritt tilgjengelig ressurs til norsk terminologi innenfor en lang rekke fagområder.

I regjeringens satsing på språk er arbeidet med terminologi styrket med 6 mill. kroner. Av dette er 2 mill. kroner avsatt på posten til Standard Norges arbeid med å oversette og tilgjengeliggjøre standarder til norsk. Videre er 4 mill. kroner rammeoverført til utvikling og drift av Termportalen i regi av Universitetet i Bergen.

- For ordbøkene sin del er vi godt fornøyde med en videreføring av midlene til Revisjonsprosjektet, og ikke minst er det gledelig med videreføringen fra 2020-budsjettet med ekstra 2 millioner kroner som skal gå til å styrke det samlede leksikografiske miljøet ved UiB, sier leder for Revisjonsprosjektet ved UiB, Margunn Rauset.

Totalt får UiB 14 millioner kroner til arbeidet med ordbøker og terminologi.

Powered by Labrador CMS