KORTNYTT

Ny avtale om hjemmearbeid for teknisk- og administrativt ansatte

Publisert

Ved UiB er har det siden slutten av 2020 vært åpnet for at teknisk-/administrativt ansatte kan inngå avtale om  hjemmearbeid/hjemmekontor for inntil 40 prosent av stillingen. Som følge av endringer i Hjemmekontorforskriften i 2022 er det nå foretatt noen justeringer i vår avtale-mal slik at den samsvarer med bestemmelsene i forskriften. 

Du kan lese mer om UiB sine rammer og vurderingskriterier for hjemmearbeid for teknisk-administrative ansatte i Medarbeiderhåndboken under overskriften Arbeidsavtale.

Etter forskriften anses kun arbeid i den ansattes bolig som hjemmearbeid. Arbeid f.eks. fra hytte eller feriehus/-leilighet i inn- og utland vil derfor falle utenfor avtale om hjemmearbeid/hjemmekontor etter forskriften, og må eventuelt avtales på annet grunnlag. Hjemmekontorforskriften gjelder heller ikke kortvarig eller sporadisk arbeid. Det innebærer at hjemmearbeidet må ha et visst omfang og utføres jevnlig.

De nye avtalene vil ikke være tidsbegrenset, men vil løpe frem til de sies opp av arbeidsgiver eller arbeidstaker. Avtalene godkjennes elektronisk av leder og signeres med e-signering av den ansatte. Avtalen arkiveres sammen med arbeidsavtalen i personalmappen (elektronisk i ephorte). Avtale-malen ligger under standardbrev i ephorte.

HR-avdelingen ber om at arbeidsgiver/ansatte erstatter allerede inngåtte avtaler om hjemmearbeid med ny avtale i henhold til våre justerte retningslinjer gjeldende fra og med 1. november 2023. 

HR-avdelingen vil også holde en presentasjon av den nye avtalen i Smauet kafé torsdag 2. november kl. 08.30.

Powered by Labrador CMS