KORTNYTT

Ny samarbeidsavtale med Helse Vest om tilgang til faglitteratur

Publisert

UiB er en av Helse Vests viktigste samarbeidspartnere om forskning, innovasjon og utdanning. 

– Forskning er en stor og viktig del av helsevesenet, og tilgang til internasjonale tidsskrifter er avgjørende for at tjenesten skal ha tilgang på oppdatert fagkunnskap. Dette danner grunnlaget for kvalitetssikring og utvikling av tjenestetilbudet, sier Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF.

Helsebiblioteket har måttet redusere tidsskriftstilbudet som var tilgjengelig for alle helseforetak i hele Norge. Dette har fått negative konsekvenser for forskning ved sykehusene. Den nye samarbeidsavtalen styrker forskning og utdanning i helseforetakene i Helse Vest, ved å gi tilgang til sentrale tidsskrift og databaser.

I tillegg til Helse Vest RHF, omfatter samarbeidsavtalen Helse Fonna, Helse Førde, Helse Stavanger, Sjukehusapoteka Vest, Helse Vest IKT og private ideelle sykehus. Helse Bergen har allerede en bibliotekavtale med UiB, og er derfor ikke omfattet av den nye samarbeidsavtalen. 

Ansvar for den nye samarbeidsavtalen er ved UiB lagt til Universitetsbiblioteket. Universitetsbiblioteket har allerede fremforhandlet tilgang til en rekke tidsskrift og databaser for Helse Vest. Disse inkluderer New England Journal of Medicine, JAMA, Annals of Internal Medicine, The Lancet, Cochrane Library, samt ytterligere 800 tidsskrift, over 900 e-bøker og 2500 farmasiressurser. 

- At faglitteratur er lett tilgjengelig for alle, er helt avgjørende for det tverrsektorielle samarbeidet om forskning, innovasjon og utdanning. Det er gledelig at vi kan bidra med vår ekspertise og etablerte dialog med forlagene i dette arbeidet, sier bibliotekdirektør Maria-Carme Torras-Calvo. 

 

Powered by Labrador CMS