KORTNYTT

Ny søknadsperiode for velferdshyttene vinteren 2022

Publisert

Du kan nå legge inn søknad om ønsket periode på velferdshyttene for vinteren 2023, i perioden 01.01.23-30.03.23.

Skolens vinterferie ligger i en egen søknad. Vinterferien er delt i to deler (torsdag-tirsdag/tirsdag-søndag).

Vinnerne av vinterferieperiodene i 2020-2022 oppfordres til ikke å søke vinterferieperioden 2023, da det er tre års karantene for tidligere vinnere. Søkere som har karantene, blir fjernet manuelt om de likevel søker.

Ved søknad om hytte må man prioritere både ønsket hytte og ønsket periode.

Dersom man blir tildelt en hytte må man enten bekrefte eller avbestille perioden.

For å avbestille må du følge linken i tildelingsmailen og så registrere din avbestilling der. Hyttene blir ikke avbestilt automatisk om du bare unnlater å bekrefte bestillingen.

Avbestillingsfrist for tildelt hytte er 30 dager før leieperiodens start, for å unngå gebyr for avbestilling.

Man må benytte UiBs elektroniske hyttesystem (https://reg.app.uib.no/hytter) ved å logge seg inn med sitt UiB-brukernavn og passord. Ved første gangs søknad om hytte må man legge inn litt informasjon.

Informasjon om hyttene finnes også på Ansattsidene under: Mitt ansattforhold - Velferd - Velferdshytter.

Søknadsfristen er 20.11.22.

Trekningsdato er 22.11.22 (vinterferie) og 23.11.22

Vinnerne får tilsendt informasjon på e-post.

Obs. fra 01.01.23 øker prisene for leie av velferdshytter. Se oppdatert prisliste på våre nettsider.

Powered by Labrador CMS