KORTNYTT

Pris for beste tidsskriftartikkel til Margunn Bjørnholt

Publisert

Margunn Bjørnholt vinner Universitetsforlagets pris for beste tidsskriftartikkel med artikkelen “I skyggen av likestillingen – voldsutsatte mødre i Norge”.

Margunn Bjørnholt er professor ved Sosiologisk institutt ved UiB og ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. I sin prisvinnende tidsskriftartikkel fra Norsk sosiologisk tidsskrift, kan du lese om 16 majoritetsnorske mødre som er utsatt for vold.

Artikkelen argumenterer hvordan kombinasjonen av likestilt foreldreskap og vold som et kjønnet fenomen, bidrar til særegne former for utsatthet som rammer mødre. Dette gjelder særlig i kritiske situasjoner som svangerskap, fødsel og barsel, samt ved samlivsbrudd. Målet med denne artikkelen er å undersøke voldsutsatte mødres erfaringer i lys av likestilt foreldreskap som rettslig realitet, politisk ambisjon og kulturelt ideal i Norge, og knytte vold i familien til den sosiologiske forskningen på familieliv og likestilling.

– Jeg har aldri før fått så mange henvendelser etter å ha publisert en artikkel. De fleste fra mødre i fortvilende situasjoner som kjenner seg igjen og takker for at jeg forsker på dette. De opplever at ingen bryr seg. Denne prisen er viktig. Den gir anerkjennelse av forskningen og oppmerksomhet til dem som opplever at det norske samfunnet og rettsstaten svikter, sier Margunn Bjørnholt til Universitetsforlaget.

Powered by Labrador CMS