KORTNYTT

Endrer valgreglementet

Universitetsstyret vedtok i styremøtet 29. oktober å endre valgreglementet for rektorvalg.

Valg av rektor skal neste gang gjøres som preferansevalg. Det vedtok styret i sitt møte 29. oktober.

Tidligere har rektorvalg blitt gjennomført som flertallsvalg. Ved et flertallsvalg kan man i prinsippet få en andre valgomgang, noe som blant annet er grunn til at UiB nå går over til preferansevalg.

Fordelen ved preferansevalg er at valgresultatet blir klart umiddelbart. Ved to eller flere kandidater i et flertallsvalg når preferansevalg benyttes, skjer den andre valgomgangen umiddelbart (‘instant runoff’) med eliminering av kandidatene med færrest stemmer og omfordeling av disse stemmen til de øvrige kandidatene fordi velgerne allerede har rangert kandidatene.

Preferansevalg blir blant annet benyttet ved valg av ansattrepresentanter til styret og til andre styringsorganer ved UiB. I styresaken kan du lese mer om endringen.

Powered by Labrador CMS