KORTNYTT

Rettighetsprisen til Margunn Bjørnholt

Publisert

Rettighetsprisen for 2023 ble tildelt sosiologiprofessor ved UiB Margunn Bjørnholt under Krisesentersekretariatets årlige fagkonferanse torsdag. Hun fikk prisen for sin forskning på partnervold.

Bjørnholt er professor ved Sosiologisk institutt ved UiB og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

– Prisen er en stor anerkjennelse fra dem som jobber med vold til daglig. Jeg håper på større anerkjennelse av krisesentrenes kompetanse og kunnskap i alle deler av hjelpeapparatet, sier Bjørnholt.

Rettighetsprisen deles ut av Krisesentersekretariatet og er tidligere tildelt riksadvokat Tor-Aksel Busch, Sunniva Ørstavik og Inga Marte Thorkildsen. Prisen tildeles en person som har skilt seg ut i arbeidet mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, hvor målet er å realisere de grunnleggende menneskerettighetene til et liv uten vold.

Powered by Labrador CMS