KORTNYTT

Se hvem som fikk støtte av Klimafondet

Publisert

Styringsgruppa for Klimanøytralt UiB behandlet nylig semesterets søknader om støtte fra UiB sitt klimafond, som støtter tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad.

I tillegg til de ordinære søknadene til Klimafondet, ble også 10 stipender til «Grønn master» delt ut. Dette er en insentivordning for masteroppgaver med fokus på klima, miljø og bærekraft.

Se hvem som fikk støtte fra Klimafondet og Grønn master-stipend for høstsemesteret 2023 her. 

Powered by Labrador CMS