KORTNYTT

Søk ansattopptak på DIGI-emner før 15. januar

Publisert Sist oppdatert

Alle DIGI-emnene tilbys til ansatte våren 2024! Det er begrenset antall plasser, så her gjelder førstemann til mølla. I 

Informasjon om påmelding (via Søknadsweb som før), emnebeskrivelser med mer finner du på uib.no.

Emnene som tilbys våren 2024 er:

Om DIGI-emnene

Gjennom DIGI-emnepakken kan du øke din digitale forståelse, kunnskap og kompetanse. Emnepakken består av to innføringsemner og åtte 2,5 studiepoengsemner undervist av forskere og fagfolk fra ulike, relevante fagmiljøer ved UiB. Emnene er tilpasset studenter som ikke kjenner fagområdet fra før og er åpne for alle studenter og ansatte ved UiB. Undervisningen foregår asynkront eller på ettermiddag og kveld, slik at den ikke kolliderer med øvrig undervisning og jobb. 

Powered by Labrador CMS