KORTNYTT

Søk Fulbrightstipend til USA innen 1. oktober

Publisert

Vi minner om søknadsfristen for Fulbrightstipend til USA for det akademiske året 2023-2024: 1. oktober 2022

Det tildeles 30-35 stipender i alle fagfelt på master, ph.d., post-doc og seniorforsker nivå. Stipendbeløp: opp til NOK 200,000.-

Informasjon om Fulbrightstipender for norske studenter.

For studenter er minimum oppholdstid i USA ett akademisk år, med følgende unntak:

  • PhD-studenter (stipendiater) kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder.
  • studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at de har en grad tilsvarende en bachelor innen sommeren før utreise, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.

Informasjon om Fulbrightstipend for norske forskere.

1. oktober er også søknadsfrist for Fulbright Norway Distinguished Arctic Chair Award for 2023-2024.

Powered by Labrador CMS