KORTNYTT

Søk midler fra Klimafondet innen 17. mars

Publisert

Klimafondet ved UiB skal engasjere ansatte og studenter i arbeidet med å redusere universitetets klimaavtrykk. Støtte kan gis til tiltak som bidrar i arbeidet for et mer klima- og miljøvennlig universitet, enten ved å direkte redusere UiBs klimafotavtrykk, eller ved å engasjere studenter og ansatte til en felles miljø- og klimadugnad. 

Både studenter og ansatte kan søke om midler til mindre eller mer omfattende tiltak begrenset oppad til 300 000 kr.

Gjennom Klimafondet kan også studenter ved alle fakulteter søke om stipendet Grønn master, en insentivordning for masteroppgaver med fokus på klima, miljø og bærekraft.

Søknadsfristen for vårsemesteret 2024 er 17. mars.

Powered by Labrador CMS