KORTNYTT

Status for NG5 i februar

Publisert Sist oppdatert

I februar har det som tidligere vært stor aktivitet på byggeplassen, med ca. 100 arbeidere i sving på bygget hver dag. Fremdriften går godt og prosjektet følger fortsatt oppsatt plan med overlevering av plan 9 – 2 i slutten av april.

I bygg A pågår det for tiden teknisk utprøving og ferdigstillelse. Befaringer for sluttkontroll er under oppstart.

Innredningsarbeider i Bygg B (høyblokken) pågår for fullt.

I bygg C jobbes det fremdeles med oppdeling og innredning sammen med tekniske installasjoner i alle etasjer. Glassveggen mot atriet er snart ferdig, og da starter plating og maling i Øksehugget.

I Storsalen er veggene snart ferdigstilt, og det blir trekt kabler til AV-utstyret.

Gårdsplassen mot SV-bygget har fått ny tekking.

I plan 1 pågår gulvstøp og oppdeling av bakre arealer.

Til sist har vi startet tilknytting til offentlige avløpsanlegg i Nygårdsgaten.

Bilder fra prosjektet finner du her.

Powered by Labrador CMS