KORTNYTT

UC Berkeley: Søk midler gjennom Peder Sather Center

Interessert i å besøke UC Berkeley? Søk om midler til forskningssamarbeid med et av verdens beste universiteter gjennom Peder Sather Center. Søknadsfristen er 3. april.

Publisert Sist oppdatert

Peder Sather Center for Advanced Study er et samarbeid mellom UC Berkeley og 8 norske universiteter. Hvert år lyser senteret ut midler til samarbeidsprosjekt mellom norske forskere og forskere ved UC Berkeley.

Det er mulighet for å søke om penger til workshops, datainnsamling, stipendiatutveksling, forskningsopphold, etc. i samarbeid med en forsker ved UC Berkeley.

Det kan søkes om USD 10 000 - 25 000 til formålet.

Søknadsfrist: 3. april, 2023

Mer informasjon om utlysningen og hvordan søke finner du her: Peder Sather Grant Program: How to Apply | Peder Sather Center (berkeley.edu)

10 år med samarbeid

I 2022 markerte senteret sitt 10-års jubileum med et jubileumsarrangement i Berkeley. En rekke tidligere mottakere av midler fra Peder Sather Center presenterte sine samarbeid og resultater der. Opptak av seminaret finner du her: https://youtu.be/UttA609VBgY

Powered by Labrador CMS