KORTNYTT

UH-nett Vest: 3 millioner til nettverksbygging, prosjektutvikling og formidling

Publisert Sist oppdatert

UH-nett Vest har utviklet en støtteordning som skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører i regionen. Forskere ved medlemsinstitusjonene UiB, HVL, UiS, HVO, NLA og VID oppfordres til å søke.

Søknadsfristen er 15. oktober 2023.

Les mer om utlysningen

Her søker du

Det kan søkes om midler innen to kategorier:

1. Det søkes om midler innen et bredt spekter av prosjekter som skal være samfunnsrelevante, og bidra til fornying og innovasjon på Vestlandet. Det oppfordres til involvering av eksterne aktører i søknaden.

  • Minst to medlemsinstitusjoner i UH-nett Vest skal delta i en søknad.
  • Forutsetningen for tildeling er at nettverkene har en konkret plan om å søke videre ekstern finansiering.
  • Det kan søkes om inntil NOK 200.000 pr. søknad.

2. Det kan søkes om støtte til prosjekter som søker midler for å formidle forskningsbasert kunnskap som har til hensikt å nå ut til et publikum i eller utenfor akademia.

  • Minst to medlemsinstitusjoner i UH-nett Vest skal delta i en søknad. En av disse skal være hovedsøker.
  • Det kan søkes om inntil NOK 200.000 pr. søknad.
Powered by Labrador CMS