KORTNYTT

Utsatt innføring av UH Sak

Publisert

UH Sak UiB vil som følge av forsinkelser i det nasjonale utviklingsprosjektet ikke innføre ny løsning for saksbehandling og dokumentasjonsforvaltning høsten 2023, slik det opprinnelig var planlagt.

Det nasjonale prosjektet UH Sak, et samarbeid mellom alle 21 UH-institusjoner, skulle etter opprinnelig plan ha godkjent den nye løsningen og nå være i drift med NTNU som pilot. Per i dag har imidlertid løsningen for mange feil og mangler til at den kan godkjennes og det er dermed lite sannsynlig at NTNU vil kunne ta i bruk ny tjeneste før i 2024.

UiB vil ikke ta i bruk ny løsning før en pilot har hatt tid til å høste sine erfaringer. UiB ønsker også å være helt trygge på at egen organisasjon er klar til å ta i bruk den nye løsningen. Endelig avgjørelse for når UiB skal ta i bruk den nye løsningen, vil derfor ikke bli tatt før NTNU som pilot har en tidslinje for sitt løp.

UH Sak UiB vil bruke den ekstra tiden denne forsinkelsen gir til å fortsette og å styrke de forberedelsene UiB gjør for innføringen, med mål om minst mulig belastning for organisasjonen.

Powered by Labrador CMS