KORTNYTT

Valg av medlemmer for gruppe B til universitetsstyret

Publisert

Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de ansatte i gruppe B. 

Valget er elektronisk og gjennomføres som et preferansevalg, der du  kan rangere kandidatene i den rekkefølgen du ønsker at kandidatene skal velges. 

Du kan foreslå kandidater til valget dersom du, når valget starter:

  • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling
  • er engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller
  • har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

Forslaget sendes til valgstyret@uib.no innen 1. mars kl. 12.00

Valgperioden er fra 15.-18.4.2024. 

Les mer om valget på UiBs nettsider. 

Powered by Labrador CMS