KORTNYTT

Valg til universitetsstyret

Publisert

I april skal det velges medlemmer for gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling) til universitetsstyret. Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer.

Valgperioden er fra 15.-18.4.2024. Valget er elektronisk og gjennomføres som et preferansevalg, der velgeren kan rangere kandidatene i den rekkefølgen som man ønsker at kandidatene skal velges. Les mer om valget på uib.no

Powered by Labrador CMS