KORTNYTT

Valg av verneombud

Publisert

Valg av verneombud ved UiB for perioden 2023-2024 er i gang. Ved UiB velges verneombud på alle nivå og alle ansatte kan foreslå kandidater til:

  • Lokale verneombud
  • Hovedverneombud
  • Universitetets hovedverneombud

Frister for å foreslå verneombud:

  • til lokalt verneombud innen 23. september
  • til hovedverneombud innen 17. oktober
  • til universitetets hovedverneombud innen 31. oktober

Verneombudet er viktig for arbeidsplassen, kollegaer og arbeidsgiver. UiBs verneombud er arbeidstakernes representanter i arbeidsmiljøsaker og er engasjerte, tydelige og godt kvalifiserte.

Verneombudene ved UiB:

  • er viktige samarbeidspartnere for ledelsen i det systematiske HMS-arbeidet
  • har et støttende nettverk med faste møter
  • får faglig påfyll og kompetansehevingstiltak

Les mer om valget, og foreslå kandidater her

Powered by Labrador CMS