KORTNYTT

Professor Oddrun Samdal skal koordinere 500 internasjonale forskere i stor studie

Publisert Sist oppdatert

Forskergruppen Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse (SIPA) ved Institutt for helse, miljø og likeverd (Hemil) ved Det psykologiske fakultet har fått rollen som internasjonalt koordineringssenter for studien Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) frem til juni 2028. Tema er barn og unges helse.

Studien inkluderer 52 land i Europa, Nord-Amerika og Vest-Asia og har om lag 500 aktive forskere. I tillegg til administrative stillinger, vil teamet fra Hemil-instituttet søke om eksterne forskningsmidler, blant annet fra Horisont Europa.

Professor Oddrun Samdal leder teamet ved Det psykologiske fakultet. HBSC er også et databanksenter som samler store mengder funn om barn og unges helse.

Studien ble etablert allerede i 1982, og teamet består av Oddrun Samdal, Ellen Haug, Torill Larsen, Helga Urke og Bente Wold fra forskergruppen SIPA, samt Jørn Hetland ved Institutt for samfunnspsykologi (ISP) og Leif Edvard Aarø ved Folkehelseinstituttet.

Studien samarbeider tett med Europakontoret til Verdens Helseorganisasjon (WHO). Samhandling med WHO Geneva, samt UNICEF og andre internasjonale organisasjoner av relevans for politikkutvikling for barn og unges helse, skal styrkes.

Powered by Labrador CMS