KORTNYTT

Status for Nygårdsgaten 5 (NG5)

Publisert

NG5 - NYGÅRDSGATEN 5

  • Når det står ferdig vil Nygårdsgaten 5 være et moderne kontorbygg med tiltalende og gode arbeidsplasser tilpasset fremtidige funksjoner.
  • Bygget skal være fysisk og funksjonelt fleksibelt, og legge til rette for gode tjenesteleveranser, høy grad av tilgjengelighet og godt samspill med ulike ansattgrupper.
  • Nygårdsgaten 5 skal gi plass til 450 arbeidsplasser. Det etableres kantine i plan 2 og storsal med møteromssenter i plan 1.
  • Arbeidet med byggeprosjektet utføres med Eiendomsavdelingen som prosjektansvarlig og ledes av en ekstern prosjektleder.

Status for prosjektet i januar 2022 er at rivearbeidene i øksehugget har blitt ferdigstilt, og at det er blitt gravd ut for fundamenter for nye heiser og hovedtrappen.

Her kan du se bilder fra NG5.

Under arbeidet med grunnforholdene oppsto det problemer i området hvor bunkersen til bossuget skulle plasseres, og det har derfor blitt flyttet på. Dette vil medføre litt omrokkering på fremdriften, men vil ikke medføre forsinkelser. Det vil imidlertid gi noen mindre endringer i planløsninger oppover i bygget, men disse er bare knyttet til plassering av nedkastluker.

I fløy A (mot Hermann Foss gate) går gjenoppbygging for fullt i fra 2. til 6. etasje. Her er det meste av skillevegger kommet opp og tekniske installasjoner følger på. Saging av større åpninger i fasaden mot bakplass starter i denne perioden. Her bygges det støydempende stillas før arbeidene starter opp.

Avdelingene har gjennomgått alternative innredninger for multirom og prosjektrom, og dette bearbeides nå.

Vi har også mottatt tillatelse for montering av solceller på taket, og kartlegging av gjenbruk av møbler pågår for fullt.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Powered by Labrador CMS