YTRING

Ann Nilsen

Sluttreplikk til Ivarsflaten

Det er oppriktig leit å høre at Elisabeth Ivarsflaten har opplevd utestenging og bakvaskelser, skriver Ann Nilsen i denne ytringen.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Sånt bør ikke forekomme og burde vært tatt tak i øyeblikkelig. UiB har prosedyrer for slike saker og jeg håper virkelig hun slipper å oppleve dette i fremtiden.

Når det er sagt må jeg igjen komme tilbake til at saken ikke dreier seg om enkeltpersoner, men om hvordan fakultetets budsjettmodell, med tilhørende stillingsfordelingsprosedyrer, skal forvaltes til det beste for grunnenhetene. For igjen å forklare: Stillinger tildeles instituttene, ikke enkeltpersoner. Og når enkeltpersoner av ulike grunner ikke finner å ville fortsette ved en grunnenhet, er det, hvis en skal holde seg innenfor budsjettmodellens kriterier, ikke sånn at en kan ta med seg sin stilling til et annet institutt. Hvis en slik praksis etableres og skaper presedens har det vidtrekkende konsekvenser som vil være uheldig ikke bare for vårt fakultet, men for hele universitetet som organisasjon.

Dette er i grunnen hva jeg kan svare på Ivarsflatens innlegg fordi hun ellers i sin ytring fortsetter narrativet om at de som har kritiske merknader i en demokratisk debatt om sak, konstruerer konspirasjonsteorier. Det er et velprøvd maktgrep. Når det ikke synes mulig å få til en debatt om hva saken dreier seg om, som jeg nå har gjentatt i to innlegg, og summert over, kan jeg ikke se annet enn at en videre diskusjon er nytteløs. Man snakker enten forbi hverandre; man snakker til og ikke med; man snakker ‘von oben’, eller man snakker om noe helt annet. Jeg håper likevel debatten som den er, har bidratt til en klargjøring av hva dette dekanvalget faktisk dreier seg om.

På Høyden gjør oppmerksom på at dette innlegget var avpublisert en periode fredag ettermiddag i påvente av vurderinger knyttet til om innlegget brøt med retningslinjene for leserinnlegg. Vi beklager det inntrufne.

Powered by Labrador CMS