YTRING

Jan Fredrik Hovden, Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap og Idunn Johanne Bjøve Nørbech, Phd-kandidat, Institutt for sammenlignende politikk

Et historisk valg ved SV-fakultetet

Vi nominerer Kristin Strømsnes og Asbjørn Grønstad som dekan og prodekan til valget i år.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Dekanvalget 2021 ved SV-fakultetet er historisk av tre grunner. For første gang på 12 år arrangeres det valg på dekan og prodekan. Dersom vi ønsker å ta vare på universitetsdemokratiet er det viktig at det holdes reelle valg der kandidatene må konkurrere om velgernes gunst basert på et universitetspolitisk program. For det andre er det såvidt vi vet første gang i SV-fakultetets historie at en dekan på gjenvalg får en motkandidat. Dette er en styrke for demokratiet og gir ansatte og studenter en mulighet påvirke retningen fakultetet skal ta i tiden framover. For det tredje kan SV-fakultetet for første gang i sin femti år lange historie få en kvinnelig dekan, et viktig delmål i SV-fakultetets egen plan for likestilling. De tretten foregående har alle vært menn. Det er med andre ord flere gode grunner for å benytte seg av stemmeretten i det historiske valget i år.

Vi har nominert Kristin Strømsnes og Asbjørn Grønstad som dekan og prodekan til valget i år. Det er mange grunner for vår nominasjon, her vil vi trekke frem to.

1) Team Strømsnes har et verdigrunnlag som står oss nært med vekt på demokratisk styring, liten avstand mellom grunnplan og ledelse, medbestemmelse og fri og uavhengig forskning. Fornyelse på universitetet skjer nedenfra og i grunnmiljøene, ikke gjennom strategier vedtatt på fakultet eller sentralt hold. For å sikre den nødvendige fornyelsen for å møte fremtidens utfordringer, må instituttenes autonomi og selvbestemmelse over egen fremtid sikres. Dette går Team Strømsnes til valg på.

2) Dekan- og prodekankandidatene Kristin Strømsnes og Asbjørn Grønstad har lang erfaring med å jobbe med forskerutdanning på sine respektive institutt og på andre arenaer, og vi tror de vil bringe med seg både kunnskap og tyngde for å gi forskerutdanningen en ny giv. Særlig viktig er det at de vil ta tak i kurset i vitenskapsteori og etikk, to helt sentrale komponenter i forskerutdanningen ved SV-fakultetet. At Team Strømsnes også legge til rette for at stipendiater kan ta pedagogikk-emner, dekker også et viktig hull i PhD-programmet ved fakultetet. I en tid der undervisning har blitt viktigere for faste ansettelser og opprykk er pedagogisk kursing også viktig for stipendiaters videre karriere.

Team Strømsnes vil stå for fornyelse i dekanatet basert på sentrale demokratiske verdier som i alle år har kjennetegnet Universitetet i Bergen og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Det er det beste grunnlaget å møte fremtiden på.

Godt valg!

Jan Fredrik Hovden, Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap og Idunn Johanne Bjøve Nørbech, Phd-kandidat, Institutt for sammenlignende politikk

Powered by Labrador CMS