YTRING

Kristin Strømsnes og Asbjørn Grønstad

Perspektiver på Tverrfaglighet

Dekankandidat Kristin Strømsnes og prodekankandidat Asbjørn Grønstad har skrevet dette innlegget i forbindelse med dekanvalget på SV-fakultetet.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

I et innlegg i På Høyden 12. mai skriver Håvard Haarstad at tverrfaglighet har «blitt noe betenkelig.» Det er imidlertid uklart – tydeligvis også for Haarstad selv - hvem som egentlig mener dette. Han refererer til oppfatninger og «påstander» som «sirkulerer,» men disse knyttes aldri til noe konkret (Ann Nilsen og en ikke navngitt støttespiller nevnes riktig nok, men da i sammenheng med et annet tema om elitenettverk). Disse langt på vei adresseløse og svevende anklagene bidrar til at Haarstads argument, ironisk nok, selv blir en indikasjon på et konspiratorisk gemytt.

Vi ønsker ikke å bidra til den tabloidisering av debatten det legges opp til allerede i den alarmistiske tittelen på ovennevnte innlegg, men vi vil gjerne få klargjøre et par ting. I valgplattformen til Team Strømsnes står det helt eksplisitt at vi vil utvikle «fler-og tverrfaglige prosjekter og forskningsinitiativ.» Dette er en faglig verdi vi av flere grunner kan fremme med høy overbevisning og autentisitet. For eksempel er vi begge PIs for SFF-søknaden Visions of the Arctic, hvor de fem hovedinvolverte kommer fra henholdsvis kunsthistorie, Bjerknessenteret, Bergen Museum, sammenlignende politikk, og medievitenskap. Tverrfaglighet har videre vært en bærebjelke i hele Grønstads karriere, og han har også publisert forskningsarbeider om emnet. I 2007 ble han landets første professor i det gjennomgående tverrfaglige feltet Visuell Kultur, som han sammen med kollegaer ved UiB har vært med å bygge opp i Norden (blant annet gjennom grunnleggelsen av det interdisiplinære, fagfellevurderte tidsskriftet Ekfrase). Indirekte å koble oss til «mistenkeliggjøring» av tverrfaglighet oppleves som nokså urimelig og klart i strid med åpenbare empiriske fakta.

Så er det også slik at de av oss som har fordypet seg i forskningen om tverrfaglighet vet at dette kan være mange ting. Som litteratur-og kunsthistorieprofessoren W.J.T. Mitchell skrev tilbake i 2002, så finnes det «larger forces in academic politics» som bruker interdisiplinaritet strategisk «in order to downsize and eliminate traditional departments and disciplines, or to produce what Tom Crow has called a de-skilling of whole generations of scholars» (Mitchell 2022, 168). Vi sier ikke at den nåværende ledelsen forfekter en slik policy, men når man først introduserer et såpass konseptuelt komplisert begrep er det ikke uvesentlig at man vet hva man snakker om. Det finnes organiske former for tverrfaglighet, drevet fram «nedenfra» av nysgjerrighet og spesifikke kunnskapsbehov – noen av oss har viet mye av vår tid til å framdyrke denne, ofte innen institusjonelt vanskelige kår - men det finnes også mer administrativt motiverte former for tverrfaglighet som ikke alltid tåler et kritisk søkelys. Team Strømsnes vil jobbe hardt for å fremme nysgjerrighetsdrevet fler-og tverrfaglig forskning fra både grunnmiljøer og sentre.

Kristin Strømsnes, dekankandidat
Asbjørn Grønstad, prodekankandidat

Powered by Labrador CMS