NYHET

Nye lønns- og økonomisystemer ble innført ved UiB 1. januar 2021.
Nye lønns- og økonomisystemer ble innført ved UiB 1. januar 2021.

NTNU utsetter overgangen til nye lønns- og økonomisystemer

NTNU utsetter overgangen til nye lønns- og økonomisystemer til 1. januar 2023. Utsettelsen vil gi bedre kapasitet til oppfølging av systemene ved UiB.

BOTT-SAMARBEIDET

  • BOTT er et samarbeid mellom universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim om felles, standardiserte administrative og tekniske tjenester og prosesser
  • Prosjektet skal utvikle standardiserte arbeidsprosesser og nye digitale økonomi- og lønnstjenester skreddersydd for UH-sektoren
  • BOTT Økonomi og lønn er et prosjekt i BOTT-samarbeidet
  • Nye lønns- og økonomisystemer ble innført ved UiB 1. januar 2021

Rektor ved NTNU vedtok 12. oktober at overgangen til nye lønns- og økonomisystemer utsettes til 1. januar 2023. UiT innfører systemene som planlagt 1. januar 2022.

UiB og UiO gjennomførte overgangen 1. januar og 1. mai i år. BOTT Økonomi og lønn, de fire universitetene og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har den siste tiden jobbet sammen for å bli enige om videre veivalg for NTNU og UiT. De to siste universitetene hadde planlagt overgang fra 1. januar 2022.

Mer kontroll på risiko

Grunnen til at innføringen ved NTNU er utsatt, er behov for bedre kontroll på risikoene som er avdekket. Styringsgruppa på universitetet mener at det er for kort tid til å få på plass dette til 1. januar 2022.

BOTT nasjonalt og DFØ skal nå jobbe sammen om å videreutvikle løsningene og forberede innføringen internt hos NTNU og UiT. De skal se både på organisering av prosesser, opplæring og forberedelser av tekniske integrasjoner. Utfordringene ligger i samspillet mellom disse.

Bedre kapasitet til oppfølging

Ved å jobbe tettere sammen og åpne for mer testing før overgangen, håper man å unngå problemene som har oppstått ved UiB og UiO. Utsettelsen vil også gi bedre kapasitet til å håndtere overgangen ved UiT, og følge opp videre oppgaver knyttet til UiO og UiB.

De fire universitetene og DFØ vil samarbeide tett i fortsettelsen om innføringen av de nye lønns- og økonomisystemene.

Powered by Labrador CMS