NYHET

Universitetsdirektør Robert Rastad.
Universitetsdirektør Robert Rastad.

Vurderer å droppe deler av statens IT-system

UiB, UiO, NTNU og UiT vurderer å kutte deler av løsningen som er levert av direktoratet for forvaltning og økonomistyring på grunn av vanskene med innføring av nytt økonomi- og lønnssystem.

Publisert Sist oppdatert

Khrono har vært i kontakt med universitetsdirektørene på UiB og UiO og intervjuet dem om hvordan det nå jobbes med å løse de utfordringene som er knyttet til innføringen av nytt økonomi- og lønnssystem. I tillegg har de fått uttalelser fra UiT og tillitsvalgte ved UiO.

— Det smerter at administrative systemer skal påvirke universitetets kjernevirksomhet. Når det også går ut over omdømmet vårt er det ikke akseptabelt. Derfor har vi satt i gang en mulighetsstudie som kartlegger andre alternativer, sier universitetsdirektør Robert Rastad ved Universitetet i Bergen til Khrono.

UiB innførte systemet i starten av januar 2021 og det har vært store problemer til knyttet blant annet bestillingssystemet og lønnsutbetaling til eksterne og midlertidig ansatte.

Rastad sier videre at det har vært tilfeller der for eksempel utenlandsbaserte sensorer ikke fikk betaling. Eller at forskningsprosjekter risikerer å miste fremdriften.

— Dette kan vi ikke kan leve med, sier han. Før han fortsetter:

— Primærsporet er selvfølgelig å få leveransen fra DFØ til å fungere. Det vil også være det beste for staten i og med at en god løsning kan tas i bruk av andre etater. Det har selvfølgelig også en kostnad å måtte bytte over til noe annet og nytt. Men vi har likevel funnet grunn til å gjøre en kartlegging av alternativene.

Les hele saken på khrono.no.

Powered by Labrador CMS