I VINDEN

Tore Tungodden forteller at det har vært inspirerende å være leder av byggekomiteen for Nygårdsgaten 5. Her fra grunnsteinsnedleggelsen tidligere denne uken.

– Aldri en kjedelig dag på Muséplass 1

Fungerende universitetsdirektør Tore Tungodden har mye spennende på tapetet for tiden, deriblant flere byggeprosjekter som vil utgjøre store løft for UiB-samfunnet og Bergens befolkning.

I VINDEN

Navn: Tore Tungodden, fungerende universitetsdirektør ved UiB og leder for styringsgruppen til UiB Tjenesteutvikling

Aktuell med: Leder for byggekomiteen for Nygårdsgaten 5. Byggeprosjektet går nå mot slutten; 450 ansatte fra fellesadministrasjonen ved UiB skal flytte inn i de nye kontorlokalene over sommeren. Fasilitetene i nybygget inkluderer blant annet kafé, garderober, innvendig sykkelparkering, storsal med plass til 120 personer, innendørs gate, og en rekke gjestearbeidsplasser.

Du har vært leder av byggekomiteen for Nygårdsgaten 5 siden 2019. Nå nærmer byggeprosjektet seg slutten. Hvordan opplever du det?

Å være leder av byggekomiteen har vært en veldig inspirerende oppgave. Vi har en svært kompetent eiendomsforvaltning, og prosjektorganisasjonen har gjort et imponerende arbeid med å realisere gode løsninger i bygget, innenfor en nøktern økonomisk ramme og med bærekraftige løsninger. Nå gleder jeg meg til å se det endelige resultatet.

Over sommeren flytter 450 ansatte inn i de nye kontorlokalene i Nygårdsgaten 5, og deler av bygget vil bli åpent for byens befolkning. Hva ser du selv mest fram til?

Det skal bli fint å se bygget pulsere av liv nå når hele fellesadministrasjonen blir samlet. Jeg ser fram til å erfare hvordan alle de åpne møteplassene og læringsarenaen i bygget åpner opp, ikke bare for universitetet, men for hele byen.

Når vi i administrasjonen får et nytt bygg der alle kan samles, så forplikter det. Vi skal bli målt på om vi klarer å levere enda bedre tjenester til kjernevirksomheten.

Tore Tungodden

Hvordan tror du UiB-samfunnet vil merke fordelene av at fellesadministrasjonen er samlet under samme tak?

Når vi i administrasjonen får et nytt bygg der alle kan samles, så forplikter det. Vi må fremstå mer koordinerte og fleksible, men også inviterende overfor hele universitetet. Vi skal bli målt på om vi klarer å levere enda bedre tjenester til kjernevirksomheten, og det er jeg sikker på at de ansatte og studentene vil merke.

Det pågår en rekke andre byggeprosjekter ved UiB for tiden. Forrige uke deltok du i panelsamtale på frokostmøtet Norges største gjenbruksprosjekt som omhandlet prosjektet Nygårdshøyden Sør. Hvorfor er dette prosjektet spennende?

Nygårdshøyden Sør handler om å rehabilitere og utvikle bygningsmassen til realfagmiljøene våre som utgjør nesten 20% av universitetets arealer. Realfagbygget og fysikkbygget har utløpt sin bygningstekniske levetid. Det haster derfor å få til en rehabilitering for å sikre nødvendige fysiske rammebetingelser for fagmiljøene våre og kunne realisere de store faglige ambisjonene i prosjektet.

Samtidig er dette et byutviklingsprosjekt som vil åpne opp Nygårdshøyden i enda større grad for både samarbeidspartnere og allmenheten. Vår sektor har i mange år vært preget av store overskridelser i byggeprosjekt, med UiB som et hederlig unntak. På Nygårdshøyden sør planlegger vi tidenes gjenbruksprosjekt som har potensial til å bli en modell for hvordan bærekraftige byggeprosjekt bør gjennomføres i statlig sektor.

Nå samarbeider universitetsledelsen med Matnat-fakultetet for å planlegge og mobilisere støtte til Nygårdshøyden Sør. Frokostmøtet med Bergen Næringsråd viste at vi har mange støttespillere i byen.

Tore Tungodden

Vi tror vi kan realisere planene for under halvparten av kostnadene dagens modeller legger opp til. Nå samarbeider universitetsledelsen med Matnat-fakultetet for å planlegge og mobilisere støtte til prosjektet. Frokostmøtet med Bergen Næringsråd viste at vi har mange støttespillere i byen som ser verdien for hele Bergen av at vi får realisert disse planene.

Fem kjappe

Rektor for en dag – hvilken sak tar du først tak i?

Nå er jeg en del av universitetsledelsen, så dette spørsmålet må jeg nok melde pass på, men jeg kan forsikre alle om at det aldri er en kjedelig dag på Muséplass 1.

Hva gjør du helst når du ikke er på UiB?

Da kobler jeg ut UiB og bruker så mye tid som mulig sammen med dem jeg er glad i. Og så dyrker jeg lidenskapene mine litteratur, musikk og fotball. Men aller helst vil jeg være på hytten på Tungodden ved munningen til Sognefjorden. Der kan ingenting annet enn mine egne tanker distrahere meg.

Kan du anbefale en bok flere UiB-folk bør lese?

Jeg vil anbefale «My Name Is Lucy Barton» av den amerikanske forfatteren Elisabeth Strout. Den er en dypt menneskelig fortelling om klasse, om ensomhet, om tilhørighet. Liker du boken, kan du fortsette med tre romaner til om Lucy og gjerne fordype deg videre i Strout sitt strålende forfatterskap.

Du får en tidsmaskin! Hvilken tid drar du til og hvorfor?

Da ville jeg dratt tilbake til Bergen på 1200-tallet og observert med egne øyne de historiske årsakene til at Bergen, med rette, anser seg som den viktigste byen i Norge den dag i dag.

Hvilket sted i Bergen viser du først til en som er ny i byen?

Vi hadde selvsagt startet i hjertet av Nygårdshøyden på Muséplassen, spasert gjennom Muséhagen og så satt kursen mot Stadion, skuet opp på Ulriken, sunget Nystemten og vært med på koket. Da har jeg vel egentlig vist essensen av Bergen.

Powered by Labrador CMS