NYHET

Prorektor Pinar Heggernes, seniorforsker ved SLATE Mohammad Khalil og studiedirektør Christen Soleim.

Rekordmange UiB-søknader til Erasmus+

EUs rammeprogram for utdanning, Erasmus+, fikk flere søkere enn noen gang tidligere fra UiB i år. En av søkerne, SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology), får bevilget 4 millioner kroner til prosjektet Remote Intelligent Access to Labs in Higher Education (RIALHE).

Publisert Sist oppdatert

FAKTA

RIALHE - Remote Intelligent Access to Labs in Higher Education

Partnere:

  • Institutt for biovitenskap (Norge)
  • Centre for Advanced Studies, Research and Development in Sardinia (Italia)
  • University of Technology of Compiègne (Frankrike)

Erasmus+ er kanskje først og fremst kjent for europeisk studentutveksling. Programmet har en ramme på 28,4 milliarder euro gjennom 7-årsperioden fra 2021-2027. Det er imidlertid mange andre muligheter for akademisk samarbeid i og utenfor Europa gjennom prosjektsamarbeid, og det finnes både spisse og brede utlysninger for samarbeid, kvalitet og innovasjon i utdanning.

Et eksempel er såkalte “Partnerskap for samarbeid”, som er fleksible prosjekter med mål om å øke kvalitet og relevans i utdanning gjennom internasjonalisering. Disse prosjektene støtter utvikling av nyskapende metode og praksis og læringsaktiviteter. Dette er gjerne mindre prosjekt (maks 400 000 €) der institusjoner søker sitt nasjonalkontor, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse i Norge, og således kun konkurrerer nasjonalt.

UiB koordinerte tre slike søknader i 2022 og en av av dem som ble innvilget var fra SLATE, ved Det psykologiske fakultet. Prosjektet “Remote Intelligent Access to Labs in Higher Education” (RIALHE), har som mål å gi studenter digital tilgang til lab-eksperimenter og vitenskapelig ekspertise, og promotere student-aktiv læring.

– Vi har et godt samarbeid med våre partnere (se faktaboks) som har erfaring innen stor skala-sekvensering av eksperimenter. Gjennom dette prosjektet kan vi gi studentene ekstern tilgang til toppmoderne laboratorieeksperimenter og vitenskapelig ekspertise. Fjernundervisning er noe vi så viktigheten av under pandemien, sier seniorforsker Mohammad Khalil ved SLATE.

Khalil understreker også hvor viktig det har vært med støtte fra Studieavdelingen.

– Studieavdelingen har virkelig stilt opp og bidratt til at vi fikk søknaden i havn og fikk tildelt midler. Vi har fått god hjelp til både formaliteter og formuleringer i søknaden, sier Khalil.

– Studieavdelingen tilbyr veiledning og søknadsstøtte for dem som søker utlysninger i Erasmus+. Vi arbeider med å styrke dette tilbudet og med å informere bredere om mulighetene i programmet, forteller avdelingsdirektør Christen Soleim.

– Gledelig

Det har vært gradvis økende søking og uttelling for UiB gjennom Erasmus+-programmet. I år hadde vi flere søkere enn noensinne, noe prorektor Pinar Heggernes er fornøyd med.

– Det er gledelig at flere fagmiljø har blitt kjent med de mange mulighetene i Erasmus+ og at vi lykkes så godt i programmet. Programmet gir en viktig mulighet til kvalitetsutvikling og nytenkning for utdanningene våre, og for å styrke våre internasjonale utdanningssamarbeid. Det er fortsatt et uutnyttet potensial i programmet og vi håper at flere av våre kolleger ser verdien i å søke på utlysningene programmet tilbyr, sier Heggernes.

Global mobilitet

Det er mange fagmiljø ved UiB som har deltatt i Global mobilitet programmet til Erasmus+.

Siden oppstarten av programmet i 2015 er det særlig fagmiljø på HF, SV og Jus som har deltatt, men i inneværende periode har også fagmiljø innenfor psykologi, medisin og geovitenskap vært med.

Global mobilitet har vært en god finansieringskilde for innreisende studenter og ansatte fra UiBs partneruniversiteter utenfor Europa.

I denne perioden (2022-2025) har UiB fått uttelling i regionen Afrika sør for Sahara. Et område som lenge har vært et satsingsområde for utdanningssamarbeid for UiB.

Institutt for Global helse og samfunnsmedisin fikk midler til et prosjekt om helse i arbeidslivet, med Muhimbili University og Health and Applied Sciences i Tanzania. Prosjektet fikk midler til å både ansatt- og studentmobilitet.

Psykologisk fakultet fikk støtte til samarbeidet de har med University of Western Cape og University of Cape Town – universiteter UiB i mange år har sendt psykologistudenter til. Nå kan studenter fra disse universitetene komme til Bergen med stipend.

Institutt for Geovitenskap fikk gjennomslag på sin søknad om støtte til samarbeid med University of the West Indies for mobilitet av studenter og ansatte med vekt på FNs bærekraftsmål.

UiB fikk også uttelling på prosjekt med samarbeid med Jordan og Tunis (HF) Kina og USA (juss), som alle er en videreføring av flere år med samarbeid gjennom Erasmus-programmet. Til sammen fikk UiB en tildeling på 411 528 €. Som betyr at UiB er den norske institusjonen som fikk mest midler.

Kun fire prosjekt ble innvilget i år, men tidligere år har det vært en bedre tildelingsrate.

Powered by Labrador CMS