YTRING

Kristin Strømsnes

Dekanvalget og likestillingskrisen

Det er dessverre få studenter som engasjerer seg i universitetspolitikken. Det er derfor prisverdig at Ida-Elise Seppola Asplund skriver i På Høyden om «likestillingskrisen på Sampol» med henvisning til årets dekanvalg.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Jeg er riktignok ikke enig i alt hun skriver, men hun har også rett i mye. Det er åpenbart at det er et stort likestillingsmessig tilbakeskritt for et institutt å miste fem kvinnelige professorer over natten. Bakgrunnen for denne situasjonen var en svært krevende prosess knyttet til spørsmålet om sammenslåing av Admorg og Sampol, med påfølgende høynet konfliktnivå. At dette skyldtes likestillingssituasjonen ved instituttet, har imidlertid ikke vært oppe tidligere.

Da de fem professorene ble overflyttet, gikk Sampol fra å være blant de beste i klassen når det gjaldt kjønnsfordeling på professornivå, til å bli en av de dårligste. Det er derfor riktig at det kommer til å bli lengre mellom de kvinnelige rollemodellene på Sampol slik situasjonen er nå. I år har imidlertid velgerne en historisk mulighet til å velge en kvinne som den øverste faglige lederen av fakultetet. Om det skulle bli en realitet, er det noe som ikke bare vil ha en viktig signaleffekt, men også avgjørende betydning for likestilling og arbeidsmiljø.

Ida-Elise har helt rett i at fakultetet både skal gjenspeile og legge til rette for mangfold og likestilling. I det perspektivet er det ganske oppsiktsvekkende – og man kan gjerne kalle det en likestillingskrise – at det i SV-fakultetets mer enn 50-årige historie aldri før har vært en kvinnelig kandidat til stillingen som dekan. Jeg kan love at om jeg blir ny dekan ved SV-fakultetet, vil jeg gå i tett dialog med Sampol for å finne ut hvordan likestillingssituasjonen ved instituttet kan bedres.

Powered by Labrador CMS