YTRING

Elisabeth Ivarsflaten

Svar til Nilsen

Elisabeth Ivarsflaten svarer på Ann Nilsens siste innlegg.

! Dette er en ytring. Innholdet i teksten er forfatterens egen mening.

Nilsen fortsetter i et nytt innlegg sine konspiratoriske påstander om at alle som støtter Team Askildsen utgjør et elitenettverk på fakultetet. Når hun henger ut spesifikke kolleger ved navn i et innlegg og mistenkeliggjør våre motiver for å støtte Team Askildsen, så burde det ikke komme som en overraskelse at de personene hun henger ut tar samlet avstand. Å fortolke dette som et bevis for at elitenettverket hun beskriver er reelt blir som å kaste vann på noen og så legge skylden på de som fikk vann på seg for at de ble våt.

Nilsen insisterer også på at det er noe illegitimt ved overflyttingen av meg og fire av mine kolleger fra sampol til admorg. Det virker dermed som hun i likhet med Team Strømsnes ønsker å gjøre dette til en viktig sak i dekanvalget. Jeg håper virkelig resten av våre kolleger rundtom på fakultetet ikke deler den oppfatningen. Mitt største ønske er at vi nå kan legge det som for meg har vært en langvarig vond og vanskelig tid ved UiB bak oss der jeg, til tross for svært gode resultater faglig sett, har opplevd utestengelse og baksnakking ved mitt institutt over lang tid.

Det at fakultetet, under Askildsen ledelse, til slutt tok tak i problemene og fikk på plass en løsning gjorde at UiB lyttet til, ivaretok og beholdt fem av sine faste ansatte. Det gjorde også at UiB beholdt to av fire ERC CoG-bevilgninger som universitetet ble tildelt i desember. Disse bevilgningene vil gi jobbmulighet til åtte unge forskere ved vårt fakultet, et betydelig finansielt bidrag til fakultetets bunnlinje de neste fem årene, og de vil bidra til UiBs omdømme som forskningsuniversitet.

Avslutningsvis antyder Nilsen at de fem kvinnelige professorene som nå overflyttes ikke kan ha vært noe særlig siden masterprogrammet ved institutt for sammenliknende politikk er så mannsdominert. Til det er å si at ledelsen ved institutt for sammenliknende politikk de siste åtte årene har bestått utelukkende av menn i alle tre verv.

Kjønnssammensetningen blant de som er igjen nå på institutt for sammenliknende politikk i faste stillinger er den samme som for det som har blitt fremstilt som flertallet i sammenslåingsspørsmålet og som altså ikke inkluderer ansatte i kategori B. Menn utgjør her 8 av 9 professorer og 7 av 9 førsteamanuenser/faste forskere. Jeg og alle andre som er opptatt av likestilling burde merke seg at det er dette flertallet Team Strømsnes og Ann Nilsen er så oppbragt over at ikke har blitt hørt av Askildsen og fakultetsstyret.

Powered by Labrador CMS