UIB LÆRINGSLAB

HAR FORNYET EX.PHIL. PÅ SV og HF: Vibeke Tellmann fra ex.phil. og Karianne Omdahl fra UiB læringslab har sett mye til hverandre det siste året – fysisk og digitalt.

Fornyer undervisning sammen

Hundrevis av ex.phil.-studenter lærer nå pensum på nye måter. UiB læringslab ønsker samarbeid med flere fagmiljø om slike utviklingsprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

– I år har vi virkelig sett nytten av å ha en læringslab, sier Karianne Omdahl, rådgiver ved UiB læringslab som holder til i Media City Bergen.

Hos UiB læringslab finnes kompetanse på pedagogikk, læringsteknologi, videoproduksjon og andre støttefunksjoner, som kan hjelpe fagmiljøene med å forbedre og fornye undervisning.

Mer enn digitalisering

UIB LÆRINGSLAB

  • Etablert i 2017 i Media City Bergen (MCB)
  • Skal være en drivende kraft i utviklingen av digital undervisning, vurdering og formidling ved UiB
  • Har kompetanse på studiekvalitet, læringsstøtte, etter- og videreutdanning, bruk av digitale verktøy, universitetspedagogikk, formidling og medieproduksjon.

Les mer på nettsiden for UiB læringslab hvor du også finner guider til digitale undervisningsverktøy.

– Det handler ikke bare om å skulle gjøre noe digitalt, men å utvikle bedre læring for studentene gjennom samarbeid mellom fagmiljø, administrasjon, teknologer og studentene selv, sier Omdahl

Det kan førsteamanuensis ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Vibeke Tellmann, skrive under på. ­ Tellmann har koordinert fagmiljøets samarbeid med UiB læringslab om to utviklingsprosjekter for ex.phil på Humanistisk fakultet (HF) og Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV).

Prosjektet «Argumentasjon som ferdighet» er finansiert av Diku, mens «Godt forberedt» har fått interne UiB-midler fra Insentivordning for studiekvalitet.

– Vi var ikke så fornøyde med hvordan vi tilrettela for studentenes læring og involvering mellom forelesninger og seminar. Ex-phil er et fag studentene er nødt til å ta, og samtidig en viktig introduksjon til resten av studieløpet, sier Tellmann, som selv underviser på ex.phil.

Hun føyer til at det også er en utfordring med store studentgrupper. HF- og SV-variantene av ex.phil. er de to største studieemnene ved UiB.

– Dette gjør at ex.phil. er et emne i særstilling hvor det kreves gode løsninger for læring. Vi skal også stimulere til kritisk tenkning, sier Tellmann.

Drahjelp fra korona

Samarbeidet mellom ex.phil.-miljøet og UiB læringslab startet høsten 2019, med mange møter om ideer og konsept. Så kom koronaen med digital undervisning og hjemmekontor …

­­– Korona satte delvis en brems for prosjektene, siden vi for eksempel ikke kunne møte læringslaben og lage videoer sammen som planlagt. Samtidig økte behovet vårt for digital undervisning dramatisk. Da trådte læringslaben til med støtte slik at vi klarte å kombinere akutte behov med opplæring og utvikling, sier Tellmann.

Cirka 40 undervisere har blitt kurset og vært involvert i planlegging og gjennomføring. Det er produsert læringsopplegg i form videoer, medieklipp til diskusjon og andre oppgaver.

­– Jeg tror vi har tatt i bruk omtrent alle mulighetene som finnes i læringsplattformen Mitt UiB. Dette hadde neppe skjedd uten hjelp fra læringslaben, sier Tellmann

12 uker med aktiv læring

Resultatet, som ble tatt i bruk i høst, er to nye læringspakker innen argumentasjon og filosofisk refleksjon. Pakkene består av 12 ukers opplegg med oppgaver studentene skal jobbe med som forberedelse til seminarundervisningen, der de blir diskutert.

David Vogt er en av underviserne som har undervist på nye måter på ex.phil i høst

Hver uke kommer et nytt tema hvor studentene blir utfordret på sentrale problemstillinger og må være aktive gjennom blant annet leseoppgaver og quiz. For å bestå må studentene også levere en fritekstoppgave for minst seks av tolv tema.

– Vi har vært litt snille denne første høsten. Kanskje skulle vi krevd enda mer formell involvering, men vi er jo i en testfase, sier Tellmann.

Verdt all jobben

EX.PHIL. PÅ UIB

Examen philosophicum er et obligatorisk innføringsemne i filosofi som inngår i alle bachelorgrader.

Det er ulike modeller for undervisning på hvert fakultet uib.no/fag/exphil

Tellmann understreker at evaluering av høstens nye læringspakker ikke er klar, og at det er derfor for tidlig å si om målene om læringsutbytte er nådd.

– Men vi ser av tall fra Mitt UiB at oppslutningen om kursene har vært svært høy. Nesten 1000 studenter på SV og cirka 850 på HF har brukt de nye læringspakkene, sier Tellmann.

Har du et godt råd til andre fagmiljø på UiB som skal endre undervisningen?

– Kontakt UiB læringslab! Dette har vært et kjempeløft for oss, og vi hadde ikke klart det alene, sier Tellmann.

Læringslaben inviterer flere

Samarbeidet mellom ex.phil. og UiB læringslab fortsetter nå med utvikling av nye læringspakker ved flere fakultet. Læringslaben bistår også andre fagmiljø, blant annet flere av høstens mottakere av Diku-midler til studentaktiv læring. De har samtidig rom for nye oppdrag.

– Vi er her også for å bistå med mindre oppdrag og å løse hverdagsutfordringer. Men vi ser at vi får til best resultat når vi får samarbeide med fagmiljø over tid, for utvikling av undervisning, vurdering og læring. Vi kan bidra i hele løpet, fra ideutvikling og søknadsskriving via gjennomføring til evaluering, avslutter Karianne Omdahl i UiB læringslab.

Powered by Labrador CMS