NYHET

Fra venstre: Tidligere rektor Dag Rune Olsen, visepresident og æresdoktor Walter Mondal, tidligere jusdekan Asbjørn Strandbakken, tidlgere prodekan Berte-Elen Reinertsen Konow og rektor Margareth Hagen i Minneapolis under overrekelse av æresdoktoratet i 2016.

UiBere minnes tidligere visepresident og æresdoktor

Tidligere visepreseindent i USA og æresdoktor ved UiB Walter Mondale gikk bort denne uken. UiBere som har møtt han husker han som varm og imøtekommende.

Publisert Sist oppdatert
Margareth Hagen og Walter Mondale

Walter Mondale ble utnevnt til æresdoktor ved UiB i 2015, og fikk overrakt denne under en høytidelig seremoni ved University of Minnesota Law School i 2016. En av de som var til stede er nåværende rektor Margareth Hagen.

– Jeg var så heldig å få hilse på Mondale da vi overrakte æresdoktoratet til han. Jeg husker at han hadde et sterkt og interessant nærvær og fremsto veldig sympatisk, sier rektor Hagen.

En annen som var med og fikk møte den tidligere visepresidenten er professor Anne-Lise Fimreite, hun fikk også et godt inntrykk av Mondale.

Walter Mondale og Anne-Lise Fimreite

– Han var en imponerende fyr. Når vi pratet følte jeg rett og slett at han så meg og var interessert i hva jeg hadde å si, selv om jeg var en av mange som traff han den gangen, sier Fimreite.

Et imponerende menneske

Under seremonien i Minneapolis holdt daværende jusdekan Asbjørn Strandbakken en tale hvor han hedret Mondale. Her trakk han frem den tidligere visepresidents bidrag i borgerrettskampen på 60-tallet i USA, hans innsats under Watergategranskningen og arbeidet hans for å fremme like rettigheter for alle borgere i det amerikanske samfunnet, både før, under og etter hans periode som visepresident under president Jimmy Carter.

Strandbakken har møtt Mondale et par ganger og trekker i tillegg frem hans biografien The Good Fight som inspirerende lesning.

– Biografien hans er kjempespennende, den viser hans perspektiver på jusen og bruken av jusen i reform av samfunnet. Han hadde store visjoner for hva en kan oppnå ved bruk av lovgivning til sosiale reformer og utjevning, forteller Strandbakken.

En annen ting som Strandbakken har lagt merke til ved Mondale er hans klokskap.

– Jeg tror han var en usedvanlig klok politiker, som evnet å forene der frontene var veldig steile. Dette trekker han også frem i sin biografi, der han sier at løsningen ligger i midten og polarisering til skade for samfunnets utvikling, sier Strandbakken.

– Han var et imponerende menneske, jeg mener at han var en samfunnsbygger av rang, avslutter Strandbakken.

Strandbakkens beskrivelser av Mondale understøttes av dekan ved det juridiske fakultet.

– Jeg slutter meg til ordene til Strandbakken, sier nåværende jusdekan, Karl Harald Søvig.

Powered by Labrador CMS