NYHET

Professor Inga Berre

Millionstøtte til nytt senter

Det Norske Videnskaps-Akademi og Equinor gir millionstøtte til etableringen av et nytt senter ved Universitetet i Bergen som skal ledes av MatNat-professor Inga Berre.

Publisert Sist oppdatert

Senteret skal drive grunnforskning på hvordan innsprøyting av væske kan føre til deformering av undergrunnen.

Forskningsfeltet er særlig relevant etter at Norge har lansert planer for å lagre CO2 i geologiske formasjoner under havbunnen, samtidig som kunnskapen kan brukes til en rekke områder: Forvaltning av grunnvann, produksjon av hydrokarboner og geotermisk energi, lagring av energi i undergrunnen, undergrunnsdeponering av spillvann og risiko for menneskeskapte jordskjelv.

─ Vi vil få mer kunnskap om risikoen for at menneskeskapte jordskjelv oppstår, og dermed kunne redusere risikoen, sier Inga Berre, professor i anvendt matematikk ved Universitetet i Bergen.

Berre skal lede det nye forskningssenteret VISTA CSD - VISTA Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics. Oppstart er i januar 2021.

Strømming av væske gjennom såkalte porøse medier er knyttet til kompliserte prosesser. Ved å bruke matematiske og numeriske modelleringer og data-analyse skal senteret finne ut hvordan innsprøyting av væske kan skape forskyvninger og deformasjon av sprekker.

─ Samtidig er dette kunnskap som kan anvendes på andre felt, for eksempel kroppen vår: Hvordan blodlegemer og væske beveger seg rundt i kroppen og vekselvirker med omliggende materie, sier VISTA-styreleder, professor Ole M. Sejersted.

Ekspertgruppen som har valgt ut sentret blant de åtte søknadene som kom inn har vurdert det som «et eksepsjonelt prosjekt». Forskere hovedsakelig fra Universitetet i Bergen, skal samarbeide med forskere ved Stanford University, MIT, Technische Universität München, Universität Stuttgart og en rekke industripartnere i inn- og utland.

Her kan du se lanseringen fra klokken 12.

Her kan du se lanseringen fra klokken 12.

Sentret er femårig og finansieres med fem millioner kroner per år gjennom VISTA-avtalen, som er et grunnforskningssamarbeid mellom Equinor og Det Norske Videnskaps-Akademi.

Senteret lanseres i Bergen torsdag 15. oktober kl. 12:00. Åpningsarrangementet strømmes på Youtube: https://youtu.be/CxTwGIhJCcE

Om VISTA-programmet (vista.no):

  • Grunnforskningsprogram finansiert av Equinor som et samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi.
  • Målet er å utvikle et godt og gjensidig samvirke mellom Equinor og norske grunnforskningsmiljøer.
  • Skal stimulere og støtte norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor prioriterte områder, med relevans for Equinors virksomhet.
  • Skal sikre effektiv organisering og kvalifisert bemanning av grunnforskningsprosjekter.
  • Siden starten i 1985 er det delt ut over 300 millioner kroner i flere faser av VISTA-programmet som støtte til unge forskere og som VISTA-professorater.
Powered by Labrador CMS